Arbejde kan være skadeligt! - Om ulykker og erhvervssygdomme

Hvorfor har Arbejdsskadestyrelsen anerkendt Ayses ryg-ulykke - men afvist Fatma’s - som en arbejdsskade? Det forklarer socialrådgiver Hans Hønborg her:

Ayse og Fatma arbejder begge i børnehaven Spiren – Ayse med rengøring og Fatma i køkkenet. Sidste år kom de begge til skade på arbejdet.

En dag i september sad Fatma og lavede regnskab. Da hun rejste sig fra stolen, fik hun et knæk i ryggen. Hun er nu tilbage efter en sygeperiode, men har stadig rygsmerter.

Nogle dage senere skulle Ayse bære en tung kasse med rengøringsmidler ned i kælderen. På trappen snubler hun og er ved at tabe kassen. Straks efter får hun rygsmerter. Hun har været sygemeldt siden.

Begge episoder anmeldes som arbejdsskade.

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt Ayses ulykke som en arbejdsskade, og hun har nu fået erstatning.
Fatmas ulykke er derimod ikke blevet anerkendt.

- Hvorfor nu det?

Hvad er en arbejdsskade

En arbejdsskade er en fysisk eller psykisk personskade, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.

Skaden skal altså være sket, mens du arbejder, og der skal være sammenhæng mellem dit arbejde og skaden.

Der er to slags arbejdsskader:

• Arbejdsulykker

• Erhvervssygdomme

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en personskade, som skyldes en episode eller påvirkning på arbejdet. Episoden eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage.

En arbejdsulykke kan være, at man får ødelagt en finger i en køkkenmaskine eller får en rygskade, fordi man i et par dage har arbejdet med at løfte tunge ting.

For KLS-medlemmer er fald på trapper eller på våde gulve typiske arbejdsulykker. Der er også en del løfteskader.

Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes påvirkninger fra arbejdet gennem kortere eller længere tid.

Hvis sygdommen skal anerkendes som en arbejdsskade, skal der være lægelig dokumentation for sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

Påvirkninger, som kan give en erhvervssygdom, kan være arbejde med farlige stoffer, tungt løftearbejde eller arbejdsbevægelser, der gentages mange gange i løbet af dagen.

På rengøringsområdet er det mest sygdomme i skuldre, albuer, underarme og hænder – for eksempel tennisalbue og nedslidte håndled, karpaltunnel-syndrom - der anerkendes. Men også håndeksem kan anerkendes.

Et hændeligt uheld

Fatmas rygskade viste sig tilfældigvis, mens hun var på arbejde, men skyldtes ikke arbejdet eller arbejdsforholdene. Derfor blev den ikke anerkendt. - Der er ingen logisk eller naturlig forklaring på, at det at rejse sig fra en stol giver en rygskade.

Men Ayses skade var jo et hændeligt uheld og ikke arbejdsgivers skyld…

Arbejdsgivers skyld er uden betydning for at anerkende en arbejdsskade.

Skaden kan anerkendes, hvis den lever op til den definition på en arbejdsskade, som er nævnt ovenfor – uanset om alle regler for sikkerhed og arbejdsmiljø er fulgt eller ej.


De særlige tilfælde

Hvis du for eksempel kommer til skade:
*når du deltager i julefrokost, firmasport, teambuilding og andre sociale arrangementer på arbejdet
*når du på vej til og fra arbejde går på posthuset, køber ind eller udfører andre ærinder for din arbejdsgiver
*når du som arbejdsløs eller sygemeldt deltager i tilbud via Jobcentret,

vil du i mange tilfælde også være omfattet af reglerne om arbejdsskadeforsikring.

Til skade – og hvad så?

Hvis din arbejdsskade anerkendes, har du mulighed for at få erstatning.

Det er Arbejdsskadestyrelsen, som behandler sagen og beslutter, om skaden kan anerkendes, og om du kan få erstatning.

Hvis du har været ude for en arbejdsulykke – eller mener at din sygdom skyldes arbejdet – bør du sørge for, at den anmeldes.

Hvis du er i tvivl om proceduren, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte fagforeningen.