Læserbrev: Nedlæggelse af køkkener

Læserbrev: Frederikssund kommune som udkantskommune?

En borger i Frederikssund har skrevet et interessant læserbrev om, at man nu igen vil fjerne arbejdspladser i kommunen.
Endnu en gang ser det ud til at planerne er, at lukke køkkener på plejehjem/ældrecentre.

Dette er et meget interessant læserbrev og du kan læse det hele her.