OK18 – forløb, forlig og urafstemning

I Bededagsferien blev forhandlerne på begge sider af bordet endeligt enige. Det blev en løsning for alle. Båret frem af sammenhold på tværs af sektorer og fag og modet til at slå til på det rigtige tidspunkt. Den 17. maj går urafstemningen i gang.

”Det har været et historisk forløb, hvor sammenholdet blandt de offentligt ansatte tvang en rigtig god løsning igennem. Selvom forløbet til sidst ikke blev rost af alle, er der ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er et godt resultat. Det har heldigvis også fået stor kritik af Dansk Arbejdsgiverforening, hvilket næsten må være den største ros”, siger Ken Patrick Petersson, der er formand i FOA 1.

Du kan komme til medlemsmøde i FOA 1 den 17. maj og høre mere om forligene.

Forhandlingerne var hårde, og aftalerne var lang tid undervejs. Men de blev gjort mulige af det enorme sammenhold blandt medlemmer, faglige organisationer og borgere.

LO og FOAs chefforhandler Dennis Kristensen slog søm i og banede - efter aftale med de andre faglige organisationer - vejen for alle aftaler ved at indgå delforliget på det regionale område.

 

Resultatet-  en pæn lønstigning og indfrielse af krav

Det regionale forlig sikrede, at FOAs medlemmer - og andre LO-faggrupper - fik en pæn procentvis lønstigning, og det blev toneangivende for resten af aftalerne på både det regionale, det kommunale og statslige område.

Forhandlerne sørgede også for at sikre den fremtidige lønudvikling ved at få afskaffet det forhadte privatlønsværn for alle offentligt ansatte, og det er en kæmpe sejr. Det betyder, at der igen kommer en parallel lønudvikling med den private sektor. Endeligt blev der lavet puljer til at løfte lavtlønsområdet og kvindefagene, hvilket også var vigtige krav til forhandlingerne.

De samlede krav, som de faglige organisationer kom til bordet med, blev alle tilgodeset på en eller anden måde.

 

Det videre forløb og urafstemning

Formelt set skal FOAs hovedbestyrelse først godkende forligsteksterne, når de særlige organisationsforhandlinger er afsluttet. Det sker den 14. maj. På seneste hovedbestyrelsesmøde var der entydig opbakning til indholdet i forligene.

Den 17. maj bliver urafstemningsmaterialerne sendt ud til medlemmerne, og urafstemningen går i gang. Resultatet er klar den 4. juni.

Bliver det et ja til forligene, så træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. april. Ender det med et nej, så kan en afgrænset FOA-konflikt træde i kraft natten til den 11. juni.

Du kan gå ind og tjekke, om dine personoplysninger står korrekt i vores system, så du er sikker på, du har mulighed for at stemme.

 

Sejr for den danske model – måske med lidt justeringer i fremtiden

De nye forlig viser, at det er muligt at lade arbejdsmarkedets parter lave aftaler, der tilgodeser begge sider. For selvfølgelig er de offentlige forhandlere også gået tilfredse hjem. Så selv om medierne har talt om enden på den danske model, så er OK18 beviset på det modsatte.

Og hvis vi får gennemført borgerforslaget om ”pengene tilbage til velfærden – så bliver magtfordelingen endnu mere balanceret ved næste OK-forhandling.