Stressede ledige kæmper mod fordomme

Hver dag kan vi læse og høre i medierne, at arbejdsmarkedet er rødglødende, fordi de dovne arbejdsløse ikke vil tage de ledige job. FOAs A-kasse har spurgt sine ledige medlemmer, hvordan denne kritik berører dem.

Mange fortæller, at de bliver kede af det og endnu mere modløse og frustrerede. De føler sig værdiløse, og det kan gå udover jobsøgningen: ”Det føles, som om jeg er længere om at finde job, fordi jeg er nedtrykt”, skriver Maria.
Men der er også nogen, der bliver vrede. ”Jeg synes, at de selv skulle prøve det”, skriver Gülan. Og Ditte synes. at det er sørgeligt, at folk ikke ved bedre.  
Christina har et godt råd til politikerne: ”De skulle tage en snak med nogle ledige og høre, hvordan de opfatter deres udtalelser, og hvordan det er at være ledig i dagligdagen. ”

Ledighedsstress
Ordene blev skrevet i chatten på et webinar, som FOAs A-kasse holdt for sine ledige medlemmer for nylig. Som led i a-kasseforsøget holder a-kassen jævnligt webinarer om forskellige emner, og corona-tiden har gjort det endnu mere aktuelt at kunne mødes virtuelt med medlemmerne.
Denne gang var emnet ”Ledighedsstress”, et begreb, som flere af deltagerne ikke havde hørt om før, men som de sagtens kunne genkende fra sig selv. Mange kunne svare bekræftende på, at de har både fysiske og psykiske symptomer på stress. 

Det er hårdt at være arbejdsløs
Et andet spørgsmål til medlemmerne handlede om, hvad der er det hårdeste ved at være arbejdsløs.
Mange fortalte, at de lever med en evig angst for at have glemt noget vigtigt eller gjort noget forkert, så de mister deres dagpenge. Brian skrev: ”Jeg ved, at jeg gør det rigtige, men er alligevel lidt nervøs ved, om det er ok”.
Andre nævnte, at de føler sig umyndiggjort og frygter at blive sendt ud i en aktivering, der ikke vil bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. 

Det manglende fællesskab på en arbejdsplads, den mistede faglighed og usikkerheden om, hvor længe man skal være arbejdsløs og have en dårlig økonomi, gik også igen i svarene. 

Flere fortalte, at de støder på fordomme fra omgivelserne. Det påvirker selvværdet og bliver ikke bedre af de mange historier i medierne. 

Det var dog ikke elendighed det hele, for flere medlemmer oplever at blive hørt og set og hjulpet af a-kassen. Flere takkede også for, at a-kassen havde taget det sårbare emne, ledighedsstress, op.
Og heldigvis er der også medlemmer, der lever i håbet. Bent fortæller: ”Det sværeste er afslagene. Men man må tro på, at det vender, og tænke: Synd for dem, der ikke fik mig!”