Pressemeddelelse

Ny hjælp til kræftramte brandfolk

Ny praksis i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) hjælper kræftramte brandfolk til at få anerkendt deres sygdom. Det er en stor sejr, siger Thomas Brücker, sektorformand i FOA.

Ny praksis i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fastslår, at der er tilstrækkelig evidens for en årsagssammenhæng mellem brandbekæmpelse og to kræftformer: Blærekræft og lungehindekræft.

Det betyder, at brandfolk ramt af de to alvorlige sygdomme vil kunne få dem anerkendt som arbejdsskader.

”Det er en stor sejr for FOA. Vi har i mere end ti år kæmpet for at få anerkendt sammenhængen mellem arbejdet med at slukke brande og forekomsten af kræft. Vi er meget glade for, at vi er kommet så stort et skridt videre,” siger Thomas Brücker, sektorformand i FOA.

Mulighed for genoptagelse
Med den nye praksis åbner AES mulighed for, at tidligere afviste sager om blærekræft og lungehindekræft kan genoptages:

'Som følge af drøftelserne i Erhvervssygdomsudvalget kan tidligere afviste sager om blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er anmodes genoptaget. Det samme gælder tidligere afviste sager om lungehindekræft efter asbestudsættelse. Muligheden for genoptagelse gælder alle erhverv og er ikke begrænset til brandfolk’, skriver AES. 

Dermed er der altså fundet tilstrækkelig dokumentation for at både lungehindekræft efter udsættelse for asbest og blærekræft efter betydelig udsættelse for sod kan relateres til arbejdet som brandmand.

”Lidt ro i maven”
”Det kan give nogle af vores ramte medlemmer lidt mere ro på, mens de kæmper med sygdommen. Det er vi meget glade for, at vi har fået presset igennem. Det er nyt, at man har sods indvirken med i ligningen, men det er vigtigt. Vi beskytter os efter alle kunstens regler i brandarbejdet, men det at undgå kontakt med sod kræver en ekstra indsats og kan i visse tilfælde være svært at undgå,” fortæller Thomas Brücker.

Han forventer, at den nye praksis vil betyde, at flere sager om blærekræft og lungehindekræft i fremtiden vil blive anerkendt.

”Vi taler om to meget alvorlige sygdomme. Vores kollegaer bliver ramt, fordi de passer et vigtigt arbejde. Så skal de ikke efterlades til at kæmpe for sig selv, når de bliver ramt af sygdom,” siger Thomas Brücker.

Kontakt

Sektornæstformand Thomas Brücker, telefon: 29 93 24 04

Hent billede