Pressemeddelelse

Stik imod planen: Dramatisk dyk i pædagogisk uddannede

Andelen af personale med pædagogisk uddannelse skrumper, mens kommunerne ansætter flere og flere ufaglærte i børnehaver, vuggestuer og andre pædagogiske tilbud. Det viser nye opgørelse fra FOA.

Stadig færre af de ansatte, der arbejder inden for det pædagogiske område i landets kommuner, trækker på en uddannelse, når de løser deres opgaver. I hele 83 af landets 98 kommuner er uddannelsesdækningen nemlig faldet siden 2017, så det i dag i gennemsnit kun er 53 procent, der er uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.

I mere end hver tredje kommune, helt konkret 34, overgår antallet af ansatte, som ingen pædagogisk uddannelse har, endda de uddannede. Det viser en opgørelse, som FOA har lavet på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

”Det er alarmerende, at udviklingen går den stik modsatte vej af, hvad den bør gøre. Ifølge aftalen om minimumsnormeringer må der ikke komme længere imellem det uddannede personale. Tværtimod er ambitionen i aftalen, at 85 procent af de ansatte i vuggestuer og børnehaver skal være enten pædagoger eller pædagogiske assistenter. Men det ser kommunerne da ud til at bevæge sig længere og længere væk fra,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

Helt konkret er der på landsplan sket et fald på syv procentpoint fra 60 procent uddannede i 2017 til de nuværende 53.

Nogle af de kommuner, hvor udviklingen har været særlig grel, er Gentofte og Aabenraa. Her er uddannelsesdækningen i de seneste fire år faldet med hhv. 18 og 17 procentpoint. Således er der i begge kommuner nu færre uddannede end ufaglærte ansat inden for det pædagogiske område, nemlig 46 og 47 procent. I Allerød er uddannelsesdækningen helt nede på 39 procent.

Klik på kortet og se, hvor stor en andel af personalet på det pædagogiske område, der er uddannet i de enkelte kommuner.

En udbredt problemstilling for kommuner landet over, er, at der ikke findes tilstrækkeligt uddannet pædagogisk personale. Et problem, der i de kommende år vil vokse på grund af et stigende børnetal. Derfor er der behov for både at uddanne flere pædagogiske assistenter, pædagoger og meritpædagoger, siger Kim Henriksen, der peger på et konkret sted at starte:

”I kommunerne findes der i dag omkring 10.000 pædagogmedhjælpere over 25 år med mere end to års erfaring. På 42 uger kan de uddannes til pædagogiske assistenter, uden at det koster kommunerne noget. Det svarer til 7.500 fuldtidsansatte. Det skal vi da have sat i gang, så vi kan sikre et hurtigt, fagligt løft i dagtilbud og på institutioner,” siger sektorformanden, der også opfordrer kommunerne til at ansætte de cirka 600 pædagogiske assistenter, som i dag går ledige.

Kun 12 kommuner har øget andelen af uddannede medarbejdere i perioden 2017-2021, og af disse har 9 kommuner kun øget andelen af uddannede med 2 procent eller mindre. Trods det samlede fald i andelen af uddannede, er antallet af pædagogiske assistenter ansat i kommunerne i samme periode steget med 542.

Læs hele notatet om uddannelsesdækning på det pædagogiske område

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede