Pengesedler og mønter

Mere om kontingent

Se de generelle kontingentsatser

Kontingentets størrelse afhænger af:

  • om du er medlem af fagforeningen
  • om du er medlem af a-kassen
  • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
  • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af

Vælg lokalafdeling for at få oplyst aktuelle satser pr. måned:

Hvad koster det at være medlem?

 

Generelle kontingentsatser for 2021

Fuldtid/deltid

Fuldtid
Forbund: 169,50 + afdelingskontingent
A-kasse: 519,00
Efterlønsbidrag*: 520,00


Deltid
Forbund: 148,00 + afdelingskontingent
A-kasse: 396,00
Efterlønsbidrag*: 347,00


Deltid u/15 timer pr. uge, kun forbund
Forbund: 81,00 + afdelingskontingent


*
Efterlønsbidrag er frivilligt, men i nogle tilfælde en forudsætning, hvis du er over 30 år og i dimittend uddannelse.

Fleksjob

Fuldtid - kun forbund
Forbund: 169,50 + afdelingskontingent.


Selvom du arbejder på nedsat tid i dit fleksjob, betaler du almindeligt fultidskontingent. Det skyldes, at din lønindtægt suppleres med Flekslønstilskud.

 

Unge/au pair

Unge under 18 år
Forbund: 0,- kr.
A-kasse: Det er ikke muligt at blive meldt ind i a-kassen, før du fylder 18 år, medmindre du er dimittend. 


 

Unge under 25 år ½ dagpengesats, fuldtid
Forbund: 81,00.
A-kasse: 294 kr.


 

Unge under 25 år ½ dagpengesats, deltid
Forbund: 81,00.
A-kasse: 247 kr.


 

Au pair
Forbund: 0,00.


 

Ung i huset
Forbund: 81,00.

Hvilende fagligt medlemskab

Hvilende medlemskab betyder, at dit medlemskab er gratis.

Gratis medlemskab omfatter alene fagligt kontingent og gruppeliv. Er du under 18 år, er det gratis at være medlem af fagforeningen. 

Er du over 18, kan du få gratis kontingent på visse betingelser.

Læs og søg om hvilende medlemskab

Efterløn

Efterløn fuldtid
Forbund: 159,50 + afdelingskontingent
A-kasse: 508,00
Efterløn: 0,00


Efterløn deltid
Forbund: 138,00 + afdelingskontingent
A-kasse: 389,00
Efterløn: 0,00

Pensionist

Pensionist under 65 år
Forbund: 17,50 + afdelingskontingent


Pensionist over 65 år
Forbund: 8,50 + afdelingskontingent