Pengesedler og mønter

Mere om kontingent

Se de generelle kontingentsatser

Kontingentets størrelse afhænger af:

 • om du er medlem af fagforeningen
 • om du er medlem af a-kassen
 • om du er tilmeldt efterlønsordningen (kun ved medlemskab af a-kassen)
 • hvilken lokal FOA-afdeling du bliver medlem af

Vælg lokalafdeling for at få oplyst aktuelle satser pr. måned:

Hvad koster det at være medlem?

 

Generelle kontingentsatser for 2019

Fuldtid/deltid

Fuldtid
Forbund: 169,50 inklusiv 10 kr. til strejkefond + afdelingskontingent
A-kasse: 506,00
Efterlønsbidrag*: 508,00


Deltid
Forbund: 148,00 inklusiv 10 kr. til strejkefond + afdelingskontingent
A-kasse: 388,00
Efterlønsbidrag*: 338,00


Deltid u/15 timer pr. uge, kun forbund
Forbund: 81,00 inklusiv 10 kr. til strejkefond + afdelingskontingent


*
Efterlønsbidrag er frivilligt, men i nogle tilfælde en forudsætning, hvis du er over 30 år og i dimittend uddannelse.

Fleksjob

Fuldtid - kun forbund
Forbund: 169,50 inklusiv 10 kr. til strejkefond + afdelingskontingent.


Selvom du arbejder på nedsat tid i dit fleksjob, betaler du almindeligt fultidskontingent. Det skyldes, at din lønindtægt suppleres med Flekslønstilskud.

 

Unge/au pair

Unge under 18 år
Forbund: 0,- kr.
A-kasse: Det er ikke muligt at blive meldt ind i a-kassen, før du fylder 18 år, medmindre du er dimittend. 


Unge under 25 år ½ dagpengesats, fuldtid
Forbund: 81,00 inklusiv 10 kr. til strejkefond.


Unge under 25 år ½ dagpengesats, deltid
Forbund: 81,00 inklusiv 10 kr. til strejkefond.


Au pair
Forbund: 25,00.


Ung i huset
Forbund: 81,00 inklusiv 10 kr. til strejkefond

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab omfatter alene fagligt kontingent og gruppeliv. Er du under 18 år, er det gratis at være medlem af fagforeningen. 

Du kan derudover få gratis medlemskab hvis du:

 • Er på højskole (kan bevilges for op til 12 måneder ad gangen)
 • Holder fri for egen regning i minimum 3 måneder (kan bevilges for op til 12 måneder ad gangen) 
 • Af sociale årsager (kan bevilges for 6 måneder ad gangen) 
 • Er under uddannelse udenfor FOAs faglige område (kan bevilges for 12 måneder ad gangen)   
   

Du kan ikke få gratis medlemskab hvis du:

 • Har en indtægt, der overstiger grundbeløbet for kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden forsørgerpligt (11.423 kr. pr. måned i 2019).
 • Modtager ydelser fra a-kassen

Sådan søger du
Du skal søge skriftligt og dokumentere, at indtægtsgrænsen (11.423 kr. pr. måned i 2019) ikke er overskredet.

Hent ansøgningsskema

Efterløn

Efterløn fuldtid
Forbund: 159,50 + afdelingskontingent
A-kasse: 499,00
Efterløn: 0,00


Efterløn deltid
Forbund: 138,00 + afdelingskontingent
A-kasse: 383,00
Efterløn: 0,00

Pensionist

Pensionist under 65 år
Forbund: 17,50 + afdelingskontingent


Pensionist over 65 år
Forbund: 8,50 + afdelingskontingent