Indberetning af FOA-kontingent til SKAT (skatteår 2022)

Du kan trække op til 6.000 kr. af dit kontingent til fagforeningen fra i skat pr. år. Hele kontingentet til a-kassen er fuldt fradragsberettiget.

Har du spørgsmål om indberetning til SKAT fra FOA/FOAs A-kasse, skal du henvende dig til din lokale FOA-fagforening.

Find din fagforening


Hvad indberetter FOA til SKAT?

FOA sender ikke oplysninger til dig om, hvad vi har indberettet til SKAT, men du kan finde oplysningerne på SKAT's hjemmeside skat.dk

FOA skatteindberetter efter følgende regler:

  • Faglige kontingenter er fradragsberettigede med max. 6.000 kr. i skatteåret 2022. Vi indberetter det totalt opkrævede beløb til SKAT, der indsætter max. grænsen. Indberetningen fremgår af rubrik 50 på din årsopgørelse 2022. 
  • A-kassekontingenter er fuldt fradragsberettigede i skatteåret 2022. Indberetningen fremgår af rubrik 52 på din årsopgørelse 2022.
  • Den månedlige indbetaling til gruppelivsforsikring på 9 kr. pr. måned er ikke fradragsberettiget. 

Pensionister og pensionerede tjenestemænd

  • Pensionister kan ikke få fradrag for deres kontingent.
  • Pensionerede tjenestemænd kan få fradrag for deres kontingent. Vi vil indberette beløbet under forudsætning af, at FOA har registreret, at du har været tjenestemand. Kontakt eventuelt lokalafdelingen om registreringen.


ATP-bidrag - en del af a-kassekontingentet
ATP-bidraget, du som medlem betaler gennem kontingentet, er en solidarisk indbetaling til en fond, der bruges til, at ledige medlemmer kan få indbetalt det almindelige ATP-bidrag til deres pension. Beløbet er altså ikke en indbetaling til din egen ATP-pension. I 2022 har indbetalingerne til denne ordning været 11 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 7 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. 

Forskudsopgørelsen 2023
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at FOA alene indberetter oplysninger til årsopgørelsen.  Hvis der i løbet af året 2022 indtræffer begivenheder, der kan have betydning for din forskudsopgørelse 2023, skal du selv rette oplysninger på SKAT's hjemmeside.