Hvilende kontingent til fagforeningen FOA

Hvis du får godkendt hvilende kontingent, betyder det, at dit medlemskab er gratis. Bemærk, at det er kun kontingentet til fagforeningen FOA, der er gratis.

Hvilende medlemskab kan dog tidligst bevilges fra ansøgningstidspunktet.

Du kan få hvilende kontingent, hvis du:

  • er på højskole
  • holder fri for egen regning i minimum 3 måneder
  • har brug for det af sociale årsager
  • er under uddannelse udenfor FOAs faglige område (se faggrupperne nedenfor)
  • ikke har en samlet indtægt, der i gennemsnit overstiger 12.326 kr. pr. måned før skat i 2024 (grundbeløbet for kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden forsørgerpligt).


Hvis du vil søge om hvilende fagligt kontingent, må du ikke få dagpenge eller feriedagpenge fra a-kassen i perioden, hvor du får hvilende kontingent.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt din FOA-fagforening

Søg om hvilende kontingent (kræver login)

 Se hvilke faggrupper der optages som nyuddannede (PDF)