Billedstil

Billederne, der bruges i FOAs publikationer, skal være af professionel karakter. Der skelnes imellem 3 typer af fotografier:

  • Billeder med personer
  • Billeder med fokus på faglighed – ikke personen bag
  • Metaforiske billeder

 

Billeder med personer


Billeder med personer skal være taget på en vis afstand, så der bliver plads til det miljø, de befinder sig i. Øjenkontakt er ikke et must, men billederne skal have en dragende effekt på læseren af publikationen.

Mand spiller guitar

 

Billeder med fokus på faglighed – ikke personen bag


Billeder uden personer kan fortælle en historie ved at gå tæt på detaljen i en arbejdssituation. Det kan fx være en funktion, et værktøj eller et hjælpemiddel og må gerne have et præg af reportage - altså medlemmernes hverdag.

Barn smører mad

 

Metaforiske billeder

Skal indeholde et højt grafisk niveau. Det må gerne være noget, der er relateret til medlemmernes faglighed.

Forskellige beder

Anbefalinger og regler
De 3 billedtyper skal være meget kontrastrige og farvemættede. I billedet må der gerne være både skarpe og uskarpe områder og det skal vise autentiske danske hverdagssituationer (ikke stockimages).

Det er vigtigt, at fotografen er indforstået med, at publikationen findes online på FOAs hjemmeside og ofte er til fri download.

Vi henviser til Pressefotografforbundets love og regler om god brug og skik i forbindelse med billeder, herunder samtykke fra forældre, hvis børn er blevet fotograferet til en FOA-publikation.

 

Stockimages
Der findes fx Colourbox, Stockimage, GettyImage, Istock, Flickr, Shutterstock, Sxc, BigStockPhoto.

Fælles for ovenstående er, at de ikke viser FOA-medlemmernes verden særlig præcist. Vælger man en løsning fra et billedbureau, kan billedet kun bruges metaforisk.

Der skal arbejdes med billedet, således at det mister sin 'stockimage-glans'. Beskær gerne hårdt. Lav billedet om til noget ikonografisk, giv det en farvet tone osv.