$name

Fingeraftryk på sygehusbudgetter
 

Region Hovedstaden har vedtaget sit første budget.
Det gælder for 2008 og rummer sygehusudgifter på 27 milliarder kroner. - Medarbejderne har haft indflydelse, der afbøder nogle af spareforslagene, siger faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Poul Møller

  
Af Ulla Nygaard
 
Tag nu fat på det allerstørste problem på hospitalerne, nemlig personalemanglen!
Så direkte var personalerepræsentanterne overfor politikerne, da budgettet for 2008 skulle vedtages i den nye Region Hovedstaden. De kom med en række konkrete forslag til hvordan.

Politikerne lyttede, og det er der kommet fornuft ud af, fortæller Poul Møller til infoa. Han repræsenterer FOA i det øverste samarbejdsorgan, Region H MED.

- Vi så i det første samlede oplæg til budget, at der slet ikke var sat penge af til de store indsatsområder, som er drøftet og aftalt. Hverken arbejdsmiljøet, personalepolitikken eller indsatsen for at fastholde medarbejdere og rekrutterer nye var en del af budgetforslaget fra 6. august.

Vi var desuden utilfredse med, at man lagde op til besparelser på 85 millioner kroner, og at der ikke var sat særskilt ind på det medicinske område, siger han.
 
Et politisk aftryk
Medarbejderrepræsentanterne var til møde med politikerne 4. september, hvor de pegede på flere problemer i budgetforslaget.

De lagde et program frem for politikerne om rekruttering og fastholdelse. Programmet er udarbejdet af fire ledere og otte medarbejderrepræsentanter, og politikerne tog det til sig.

- De var begejstrede for vores forslag til, hvordan vi kan få medarbejdere til at blive længere på arbejdspladsen med seniorordninger m.v.

Vi har også forslag til, hvordan vi kan få medarbejdere tilbage til sygehusene ved at være synlige og annoncere efter nye medarbejdere. Andre betydende faktorer som uddannelse og aktiv lønpolitik er også en del af programmet, siger Poul Møller.

Politikerne fik desuden medarbejdernes syn på arbejdsmiljøet, på personalepolitikken og på hospitalernes største område, de oversete og overfyldte medicinske afdelinger.

Den 11. september havde politikerne i Region Hovedstaden indgået forlig om næste års budget - med tydelige fingeraftryk fra medarbejdernes repræsentanter. Samtlige partier på nær Enhedslisten er med i forliget.
 
Penge til arbejdsmiljø
I budget 2008 er der afsat 11,2 millioner kroner til arbejdsmiljøet og initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse.

- Desuden er der overført 4,8 millioner kroner til arbejdsmiljøet på hospitalerne i det tidligere Københavns Amt.

Det skyldes, at midler til arbejdsmiljø ikke tidligere blev lagt ud lokalt til sygehusene i Københavns Amt, men nu er der sket en ligestilling mellem de tre hospitaler og de øvrige hospitaler i regionen.

Poul Møller siger videre, at der er afsat otte millioner kroner til det ­medicinske område til nye tiltag.
- Det er penge til at sætte fokus på arbejdsgangene og gøre det medicinske område mere attraktivt, samt at få fokus på samarbejdet med kommunerne om de færdigbehandlede patienter.

Situationen på de medicinske afdelinger er ved at være lige så grel som for ti år siden, hvor mange ældre blot lå til opbevaring, når de var færdigbehandlede.

Problemerne veksler i omfang. De er endnu ikke store i København, men på Frederiksberg Hospital er man ved at sande til af ældre færdigbehandlede patienter.

Også Herlev Hospital har mange færdigbehandlede ældre, siger Poul Møller. Han tilføjer, at det lykkedes at høvle 30 millioner kroner af de bebudede besparelser på 85 millioner kroner.
 
Stadig lidt håbløst
- Det er væsentligt bedre end oplægget, selvom det endnu ikke er godt nok. Vi synes jo ikke, at man skal spare under omstruktureringer og nytænkning.
 
Det hænger bare ikke sammen, siger han.
Eksempelvis opererer forliget med, at der skal spares fem procent på sygefraværet i 2008, men ikke et ord om hvordan.

- Finansministeriet har desuden bestemt, at der skal "produceres" to procent mere. Det vil sige, at personalet skal løbe stærkere. Flere hospitaler tror ikke på, at det lader sig gøre, så de ser på, hvor procentsatsen kan spares i stedet. Det er blandt andet Rigshospitalet og Bispebjerg, siger Poul Møller.
 
 
TV1 er et netværk
Tillidsfolk på sygehusene er samlet i et netværk for at blive bedre til at arbejde sammen. De kommer fra de to gamle amter samt HS og Bornholms Regionskommune og skal finde sig selv og hinanden i den nye Region Hovedstaden.

FOA har dannet TV1 netværk af fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der sidder alene. De har været samlet tre gange siden regionen blev en realitet ved årsskiftet.

Alle ca. 180 FOA tillidsfolk på sygehusområdet i Region Hovedstaden har været inviteret til nytårskur på LO-skolen i januar.

Det blev en succes med 120 deltagere og gentages i foråret 2008.
Ansatte FOA medlemmer i Region Hovedstaden er fordelt på syv FOA afdelinger.

FOA Social- og Sundhedsafdelingen organiserer social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere, der kommer fra det tidligere HS og det tidligere Københavns Amt. De øvrige er medlemmer i FOA Bornholm, Roskilde, Frederikssund.

Tilbage til infoa nr. 8 - 2007