$name

350 FOA tillidsfolk til møde om OK2008

 
En veloplagt forbundsformand Dennis Kristensen mødte tillidsrepræsentanter
fra FOA-arbejdspladser i hele hovedstaden.
En tæt debat med mange skarpe spørgsmål løftede stemningen fra god til kampklar
 
 
Af Ulla Nygaard
 
Vurderinger af sommerens strejker og demonstrationer, af Trepartsaftalen og regeringens kvalitetsreform blev sat i relief til de forestående overenskomstforhandlinger.

Der var mange tilgange til debatten mellem tillidsfolk og deres forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, da hovedstadens FOA-tillidsrepræsentanter mødtes på Hotel Scandic ved Vesterport den 10. september.

En hel dags debat var startskuddet til FOAs overenskomstkampagne, som denne gang starter en måned tidligere end normalt. Det skyldes ikke mindst sommerens aktioner og den store politiske fokus på ældreplejen, hospitalerne, børnepasningen og den øvrige velfærd.

Dennis Kristensen sagde om sommerens aktioner, at de gav klare budskaber til både politikerne, befolkningen og FOA selv.

- Hvis vi skal magte udfordringen at skaffe flere hænder og højere løn, skal vi gå på to ben. Vi skal både have en overenskomstløsning, der indfrier kravene om markante lønforbedrin­ger til alle offentligt ansatte. Og vi skal have fat på at løfte de typiske lavtlønnede kvindefag til mandeløn inden for sundhed, pasning, omsorg og pleje.

Men denne sidste opgave kan vi ikke løse med den økonomiske ramme, der er afsat til overenskomsterne. Vi har brug for de fem milliarder, som i første omgang blev lovet i af Dansk Folkeparti, sagde Dennis Kristensen.
 
Derfor gik han
Netop løftet om ekstra fem milliarder fra Folketingets politikere til offentligt ansatte har delt vandene i forhandlingsorganisationen KTO. Dennis Kristensen forlod formandsposten i starten af september.

- De andre organisationer har sagt ja til flere penge fra politikerne, men uden politisk indblanding. De mener, at vi selv skal fordele pengene ved forhandling. Overfor det står FOA med synspunktet, at pengene skal bruges til at løfte de lavtlønnede kvindefag.

Det er jo sådan set politisk indblanding, hvis pengene øremærkes, men vi tror ikke på, at vi kan omfordele os til at få "kvindefag til mandeløn".

Dennis Kristensens exit fra formandsposten i KTO stiller ham stærkere i forhold til profilere FOAs egne krav. Situationen er gunstig, fordi politikerne - nogle af dem - efterhånden erkender, at der må gøres noget drastisk for at fastholde og tiltrække personale til ældreomsorg og hospitaler.

Hvis fem ekstra milliarder fordeles på alle offentligt ansatte, vil det give 480 kroner mere om måneden til hver. Hvis de alene gives til medarbejdere i ældreplejen, hvor der er 80.000 fuldtidsstillinger, vil det give 4.688 kroner pr. måned.

Hvis de fordeles mellem 200.000 lavtlønnede i kvindefag, vil det give 1.740 kroner pr. måned.

- Det er den sidste model, vi prøver at markedsføre, sagde forbundsformanden.
 
Der er råd
Fællestillidsrepræsentant for hjemmeplejen i Københavns Kommune, Mari-Ann Petersen, vurderede betydningen af sommerens aktioner i forhold til fremtiden - såvel det nye budget for København som de forestående overenskomstforhandlinger.

- Man kan sige, at strejkerne kickstartede lønkampen. Vores medlemmer strejkede i 74 af landets 98 kommuner, og overenskomstforhandlin­gerne vil bære præg af de markante krav om lønforbedringer, som blev rejst.

Mari-Ann Petersen sagde, at regeringens kurs for den offentlige sektor er en vækst, der ligger under væksten i det private.

- I virkeligheden er der masser af penge i samfundet - et overskud på statsbudgettet på op mod 100 milliarder kroner - så der er råd til både et tiltrængt løft i velfærden og til højere løn til de ansatte.

Mari-Ann Petersen sagde videre, at FOA-medlemmerne gennem sommeren har erfaret, at de er stærke, at de kan organisere, og at befolkningen støtter deres krav om højere løn og flere hænder.
- Men der er ikke tilstrækkelig politisk forståelse. Jeg overværede førstebehandlingen af budget 2008 i København, og var det klart, at budskabet slet ikke er trængt ind her. 

De fleste politikere har åbenbart brug for at høre det mange flere gange end resten af befolkningen, sagde hun.
 
Efterslæb og stemmetal
Offentligt ansatte har ikke haft samme lønudvikling som privatansatte. Hvis grupper med samme uddannelsesniveau i det offentlige og private skulle følges ad, mangler lærerne 5.400 kroner om året og social- og sundhedshjælperen 4.500 kroner om året.

Det er et krav fra offentligt ansatte, at efterslæbet skal indfries, og at pengene skal hentes uden for overenskomstrammen.

Dennis Kristensen sammenlignede kravet om 5.000 kroner mere om måneden - det såkaldte strejkekrav fra sommerens aktioner - med tidligere resultater. Sammenlignet med de tre sidste overenskomstresultater er kravet ca. tre gange så stort.

Det fik forbundsformanden til at understreje nødvendigheden af at stå sammen, hvis FOA skal igennem overfor arbejdsgiverne - og hvis en konflikt bliver en realitet.

Måske vil Kommunernes Landsforening allerede tidligt i forhandlingerne være opgivende overfor de høje krav og forhandlingerne kan dermed ende i forligsinstitutionen.  

- Hvis det bliver tilfældet, vil af­stem­ningen om et mæglingsforslag ske efter forligsmandsloven til forskel fra FOAs egen love.

Vores love siger, at et flertal er et flertal, mens forligsmandsloven siger, at der ud over et flertal for et nej skal være mindst 40 procent, der har afgivet deres stemme. Derfor må vi diskutere med medlemmerne, at det er vigtigt at stemme, sagde han.
I 2005 deltog kun 38,1 procent i afstemningen i FOA.
 
Kritikken af hospitaler
Tillidsrepræsentant fra Gentofte Hospital, Kim Olsen, pegede på personalesituationen i Region Hovedstaden, hvor hospitalerne har 1471 ubesatte stil­linger. Den seneste mediekritik af de medicinske afdelinger i Region Hovedstaden er et udslag af de alt for rin­ge forhold for hovedstadens hospitaler.

Dennis Kristensen sagde om den alvorlige personalemangel, at politikerne må på banen. Han pointerede, at det er lykkedes FOA at få debatten til også at dreje sig om løn- og arbejdsvilkår og ikke kun vilkår for brugerne.

- Det er en gunstig situation. Lige nu mener syv ud af ti danskere, at der hellere skal bruges flere penge på velfærd end på skattelettelser. Det skriver ugebrevet Mandag Morgen.
 
Dennis Kristensen sagde videre, at debatten om kvalitetsreformen, der blev skudt i gang for et år siden, ligeledes har været gunstig for FOAs medlemmer.

- Regeringen satte jo en kvalitetsdebat i gang, hvis rækkevidde den sikkert ikke selv var klar over. Men det er jo blevet legitimt at stille spørgsmål om det, vi leverer, er godt nok. Jeg synes, at det skal være os, der siger fra, når det ikke er godt nok. Vi behøver ikke mere skjult kamera.

Jeg synes også, at vi skal have lov at sige nej til at blive slidt ned, fordi der ikke er hænder nok.
Ved I, at 25 ud af 100 social- og sundhedshjælpere ikke vil nå pensionsalderen.

De er slidt ned forinden. Antallet af nedslidte er dobbelt så stort som i befolkningen som helhed. Skal vi finde os i det, efterlyste forbundsformanden.
 
To tilfredse tillidsfolk
Susanne Pingel fra Hvidovre Hospital og Susanne Anita Rasmussen fra Rødovre Kommune har givet sig til kende forud for tillidsrepræsentantmødet. Efter mødet sagde de:

- Jeg har da lært, hvor vigtigt det er at stemme om overenskomsten. Det har jeg ikke tænkt over før, siger Susanne Pingel fra Hvidovre Hospital, og tilføjer:

- Det var et dejligt pust at høre vores forbundsforbund. Han er klar og samtidig meget realistisk. Jeg skal hjem og sige til medlemmerne, at skal stemme om overenskomsten. Og så skal de møde op den 2. oktober!

Susanne Anita Rasmussen er enig i disse betragtninger og tilføjer:
- Vi skal også huske medlemmerne på, hvor vigtigt det er, at de gør sig synlige og er med i debatterne.

Hvad synes de, og hvor langt vil de gå? Det er vigtigt at vide for os tillidsrepræsentanter.

Det var godt at møde forbundsformanden, godt og varmt!

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007