Social- og sundhedsskolerne får nye bestyrelser

Både på SOSU-skolen i København og i Brøndby er de midlertidige bestyrelser ved at finde personer, der skal styre skolerne som selvejende institutioner.

Af Hanne Bros
 
Gymnasierne gør det. Erhvervsskolerne gør det. Handelsskolerne gør det. Bliver selvejende institutioner ud fra devisen om, at professionelle bestyrelser kan være mere visionære og anderledes end de gamle offentlige institutioners ledelser har kunnet.

Skolerne skal konkurrere indbyrdes om elever, kurser og indhold og have penge efter, hvor mange elever, der begynder, fortsætter og fuldfører uddannelserne.

Et it-kursus kan f.eks. i fremtiden blive udbudt af både SOSU-skolen i København, Niels Brocks Handelsskole eller et tredje sted, der er godkendt til amu-kurser eller efteruddannelse. SOSU-skolerne kan også konkurrere indbyrdes eller oprette samarbejder om konkrete emner.
 
Nye ansigter på vej
Med kommunalreformen er turen nu kommet til social- og sundhedsskolerne. I København er medarbejdere og eleverne i skrivende stund ved at udpege fire bestyrelsesmedlemmer, der skal være med til at præge det nye domicil i Vognmagergade.

Lisa Dahl, en mangeårig faglig kapacitet fra FOAs social- og sundhedsområde, er allerede udpeget, mens region Hovedstaden endnu ikke er færdige med at finde egnede kandidater til SOSU-skolerne.
 
Fra Københavns Kommune vil direktør Jesper Fisker repræsentere sundheds- og omsorgsforvaltningen, og det har han også gjort i 2006, hvor der har været nedsat en midlertidig bestyrelse.

Det bliver højst sandsynligt samme midlertidige bestyrelses formand, Ingo Østerskov, der fortsætter i spidsen for SOSU-skolen i København. Han er direktør for Ballerup Handelsskole, "Business Education College".

Derudover kan bestyrelsen supplere op, hvis de mener, at de mangler viden eller kompetencer på visse områder. SOSU-skolens leder skal være sekretær for bestyrelsen.
 
Fra leder til direktør
På Brøndbyskolen, som fremover skal hedde "SOSU - C" skifter skoleleder Elsebeth Melgaard titel til direktør. Her kommer bestyrelsen til at bestå af Kurt Pedersen, der er rektor for bioanalytikeruddannelsen ved CVU Øresund. Han er i øjeblikket formand i den midlertidige bestyrelse.

Den kommunale repræsentant på Vestegnen bliver Allan Nielsen, der må betegnes som et spændende valg. Han er tidligere medlem af DKP og repræsenterer nu en lokalliste i Brøndby Kommune.

De to medarbejderrepræsentanter bliver uddannelsesvejleder Dorte Tind Jørgensen og underviser Alice Jensen. Eleverne repræsenteres ved to SOSU-assistentelever: Else Maria Andersen og Trine Sinnerup.

Loven er indrettet sådan, at medarbejdere og elever får et medlem hver med stemmeret og et medlem hver uden. 

FOA og Region Hovedstaden har endnu ikke indstillet kandidater til den nye bestyrelse i Brøndby. Begge skoler skal have deres kandidater godkendt af undervisningsminister Bertel Haarder. Indtil alle kasketter er fordelt, fortsætter de midlertidige bestyrelser.
 
Tilbage til infoa nr. 1 - 2007