$name

August 2006


Lederen
Det kommunale landskab ændrer sig den 1. januar 2007. Det betyder også, at FOA's afdelingsstruktur skal tilpasses de nye kommunegrænser.
I dag er medlemmernes tilhørsforhold til den lokale FOA-fagforening betinget af de nuværende kommune og amtsgrænse
r

Skrub og træk er fysisk belastende
Plejepersonalet har mistet et meget vigtigt hjælpemiddel i deres job. Sundhedsstyrelsen har forbudt elektriske vendelagner. Personalet skal nu skubbe og trække tunge patienter og beboere, når de skal vendes.

Nogle historier bliver ikke skrevet
Plejehjemsskandalerne kaldes historierne, når de med jævne mellemrum dukker op i medierne. Men der er også nogle historier fra plejehjemmene, der aldrig bliver skrevet.
Dem om beboerne og pårørende.

Faglig klub fylder 25 år
- Jubilæet blev fejret med et seminar på LO skolen i maj.

Unge dropper uddannelsen
Hver tredje elev på social- og Sundhedsskolerne i København og Frederiksberg
forlader uddannelsen.

Tre år med trivsel på dagsordenen
Ledelsen skal blive bedre, og mobning kan bare ikke tolereres. Trivselsundersøgelse nummer to på Bispebjerg Hospital er netop gennemført.

Fleksibilitet er en del af lønnen
Københavns kommunes vikarkorps dækker cirka 20 % af forbruget i kommunen

Erfaringerne med frit valg i København
Indførelsen af frit valg har medført forringelser både for de ældre og for de ansatte i den københavnske kommunale hjemmepleje.

Klumme - Danskere, men så
Egentlig skulle denne klumme have handlet om frafald på social- og sundhedsuddannelserne, som i en lederkommentar i JP kaldes Sosu bomben.
Lederen er skrevet før bomberne sprang i Beirut.
Og lederen tager ganske rigtig fat i den katastrofe, der tegner sig i meget nær fremtid, når der ingen kvalificerede uddannede er til at pleje og yde omsorg i ældreplejen.

Med rejseholdet på job
Hvad handler jobbet som Social- og sundhedshjælper egentlig om?
Spørger du elever i 10. klasse er deres uvilkårlige svar:
-Det handler om at vaske gamle mennesker i røven.
Rejseholdets mission er at fortælle eleverne, at det faktisk er den mindste del af arbejdet i Ældresektoren. Dette er historien om Rejseholdets første job rundt på skoler i Brøndby Kommune

Tilbage til infoa 2006