$name

Fleksibilitet er en del af lønnen
 

Københavns kommunes vikarkorps dækker cirka 20 % af forbruget i kommunen.
  
Af Hanne Bros
 
" Jeg har to fredagsvagter, jeg gerne vil have afsat…."
Connie Vejlø sidder med hovedsæt på og skal lige prøve at afsætte en vagt til en vikar, inden interviewet kan begynde.

Connie Vejlø og Susanne Kullebo er nogle af dem, der skal sørge for, at medarbejderkabalen kan gå op på de københavnske plejehjem og hjemmepleje-enheder.

Duoen er henholdsvis leder og stedfortræder i Københavns Kommunes vikarkorps, der har kommandocentral på Henrik Pontoppidansvej i De Gamles By. Her skal otte medarbejdere holde styr på knap 300 vikarer.

Det kommunale vikarkorps dækker omkring 20 procent af vikarforbruget i København og tjente cirka 1,1 millioner kroner hjem til kommunekassen sidste år.
 
Færre fastansatte - flere vikarer
Susanne Kullebo synes ikke, at det er mærkeligt, at vikarforbruget er steget i København. Når det er svært at rekruttere faste medarbejdere, må det give et større forbrug af vikarer. I 2002 blev der brugt over 60 millioner på vikarer - i 2005 var udgiften steget til over 90 millioner.

- Der er også et større vikarforbrug, fordi hjemmeplejen er gået over til BUM-modellen, forklarer hun. Det betyder, at vikarerne skal dække toppene i en normering, hvor der er færre fastansatte end før BUM. Og vikarforbruget vil formodentlig stige, når alle plejehjem går over til modellen til nytår.

Connie Vejlø supplerer:
 - Selvfølgelig er der logistiske problemer nogle steder, men jo flere ønsker, vi skal opfylde fra borgere og politikere, jo flere kategorier skal medarbejderne deles op i og jo sværere bliver det at opfylde alles behov.

Vi SKAL prioritere de tunge borgere over f.eks. rengøring - og hvis du skal have hjemmehjælp 5-7 gange over døgnet - ja, så vil der uvægerligt komme mange forskellige mennesker i dit hjem.
 
Udvider lidt efter lidt
Det kommunale vikarkorps i København havde premiere i 2002 og blev bygget op fra grunden af den nu afdøde leder, sygeplejerske Jytte Erichsen. Endemålet er stadig som dengang: at kunne tilbyde vikardækning til samtlige plejehjem og hjemmeplejeenheder i Københavns kommune.

I øjeblikket tilbyder vikarkorpset assistance til 35 plejehjem og 15 hjemmeplejeenheder.
Også vikarkorpset er ramt af rekrutteringsproblemer, så der er lige blevet annonceret i svenske medier efter især sygeplejersker. Fuldt udbygget kunne korpset have 500-800 vikarer i stalden - på nuværende tidspunkt har man cirka 300.

- Det er ikke realistisk, at vi skulle kunne dække hele København, så vi udvider lidt af gangen, forklarer Connie Vejlø.

 - Vi vil ikke give en hjemmepleje eller et plejehjem indtryk af, at vi kan dække dem ind med vikarer, hvis vi på forhånd ved, at det er umuligt. Derfor er f.eks. Bystævneparken ikke med indenfor vikarordningen endnu.

- Vi kan sagtens bruge flere, for vikarer holder typisk fra et halvt til et par år, fortæller Susanne Kullebo. Nogle vikarer har job andetsteds, men vil f.eks. gerne tjene lidt ekstra til en ferie eller rejse. Andre bruger vikartjansen til at afprøve arbejdsklimaet på nye steder og finder på den måde en ny arbejdsplads.

Det kommunale vikarkorps har også fået en del medarbejdere fra de private vikarbureauer. Det kan skyldes, at man kan få flere ønsker opfyldt om f.eks. kun at arbejde i den bydel, hvor man selv bor.
 
Under alle omstændigheder arbejder man kun indenfor kommunegrænsen og risikerer derfor ikke at skulle til Køge den ene dag og Rødovre den næste.

- Alt efter egen forhandling og anciennitet kan der være adskillige løntrin mellem lønnen her og i en fast stilling, siger Susanne Kullebo.

En anden gulerod kan være pensionen, hvor vikarkorpset betaler alle tre tredjedele udover lønnen, når man opfylder reglerne i overenskomsten. Der er heller ikke noget bøvl med ferie- eller sygedagpenge, som nogle medarbejdere måske har oplevet hos visse private vikarbureauer.
 
Du kan høre Susanne Kullebo på den personalepolitiske messe i Bella Center 31. august i workshoppen: "Interne vikarkorps - en gevinst?" Her kommer også kursusleder Dora Troelsgaard fra Social- og sundhedsskolen  i Viborg amt og socialdirektør Helene Bækmark, Fredericia kommune. Se mere på messeweb.dk
 
Erfarne vikarer
Københavns kommunes vikarkorps kører på rent freelancebasis. Korpset bruger ikke studerende eller nyuddannede, og vikarerne skal helst have mindst to års reel arbejdserfaring på social- og sundhedsområdet.

Der er i øjeblikket 167 hjemmehjælpere og social- o sundhedshjælpere, cirka 72 plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, 30 sygehjælpere og 8 sygeplejersker tilknyttet vikarkorpset. Vikarerne får fuld pensionsdækning, feriepenge og sygedagpenge efter gældende regler.
 
Tilbage til august 2006