$name

Faglig klub fylder 25 år.


- Jubilæet blev fejret med et seminar på LO skolen i maj.

Af Merete Astrup
 
De faglige seminarer som KAS Herlevs faglige klub arrangerer sådan ca. hvert andet år, er voldsomt populære. Man skal være hurtig med tilmeldingen, hvis man vil med.

Seminarerne er altid en blanding at fagligt indhold og lidt hygge om aftenen. Det er ønsker fra kolleger, der bestemmer indholdet på seminarerne.

I år var det blandt andet et ønske om at gå dybere ned og høre om arbejdet på hospice på Bispebjerg Hospital, som er under H:S. Og det eneste af slagsen.

Derfor havde man indbudt, sygeplejerske Lis Andersen.
Om formiddagen stod der kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter på programmet.
Aftenens jubilæums underholdning sørgede Erik Clausen for.

Fredagens program startede med en indføring i arbejdet på en fødegang. Senere på formiddagen et meget aktuelt emne nemlig stress.

Og seminariet sluttede med orientering om fagforeningens serviceløfter og faglighed.
Og til allersidst små anekdoter fra en veteran i den faglige klub.
 
På tværs
Hvad er det der gør at den faglige klubs seminarer er så populære. Vi spurgte os omkring i en pause udenfor i de smukke omgivelser, som LO skolen er placeret midt i.

- Seminarerne giver er faglig vedligeholdelse og udvikling. Vi tager emner op, som man ikke umiddelbart har mulighed for at beskæftige sig med i sin hverdag.  

Vi kommer fra forskellige afdelinger, hvor vi beskæftiger os med det vi skal i det daglige. Her får vi muligheden for at komme ud i andre områder. Vi får noget at køre videre på, siger Helle Christensen, social- og sundhedsassistent på medicinsk gastroentereologisk afd. (Mave/ tarm afdelingen.).

Hun synes det er fantastisk, at man har et sted som LO skolen.
- Det betyder noget for oplevelsen og velværet. Ud over de faglige input vi får, er det jo også en fin måde at være sammen med andre kolleger på.

Både dem fra ens egen afdeling, og især dem fra andre afdelinger, som man kun møder på en gang eller i en elevator i hverdagen. Når vi har været sammen her, hilser vi på hinanden på en hel anden måde.

Vi kender hinanden, hvilket også betyder, at vi ved hvem vi kan henvende os til på tværs af afdelingerne. Vi få et andet sammenhold afdelingerne i mellem. Og den personlige udvikling får et løft. Det er synd for dem der ikke kommer med, synes Helle Christensen.
 
- Hvad betyder den faglige klub i hverdagen?
Social- og sundhedsassistent, Jeanette Madsen, TR, synes det er synd for de unge, at de ikke kender til faglige klubber. Jeg tror, at de unge er lidt forskrækket, fordi de har en anden tilgang til det faglige arbejde end os, siger hun.

- Hvad gør I for de unge?
- Vi prøver at reklamere for arrangementerne, og vi prøver at fortælle de unge, at de har en rigtig god faglig klub på KAS Herlev.

Vi fortæller, at der er mange ting, man kan bruge sin faglige klub til. For eksempel er vores arrangementer hvor vi gennemgår lønsedler og snakker Ny løn meget velbesøgte, siger Jeanette Madsen.

Hun tilføjer, at det er generelt er sværere at få kollegerne til at komme til fyraftensmøder end til de faglige seminarer.
 
Faglig klub giver tryghed
En anden gruppe pauser Anni, Hanne Mona og Marianne Meg, social- og sundhedsassistenter på Akut Modtager Afdeling.

Annie fremhæver den faglige klub som et gode, fordi KAS Herlev er så stor en arbejdsplads. Den faglige klub er muligheden for at komme i kontakt med hinanden.

Hanne- Mona mener, at det er en tryghed at vide, at man har sin faglige klub.
- Hvis man får problemer, er det godt at vide, at vi er fælles her. Det er ikke sikkert, at man får brug den, men det er rart at vide, at den er der.

Der ud over er det pragtfuldt at få den undervisning, vi får. Vi udveksler synspunkter og diskuterer. Det er alt sammen med til at udvikle os selv og arbejdet, siger hun, og hun har hørt at sygeplejerskerne er misundelige på "vores faglige klub".

Marianne er enig med sine kolleger og fremhæver, at undervisningen rækker ud over det hun lige står og skal bruge.

- Det er spændene at lære og høre om arbejdet inden for andre områder.
De er alle tre enige om, at det er vigtigt at bevare den faglige klub. Men de ved også godt at opbakning til klubbens fyraftens arrangementer burde være større.

Det er svært at få folk til at blive. De skal så meget efter arbejdstiden, og nogle skal bruge en fridag på at deltage alt efter, hvordan vagterne ligger. 

- Vi havde tidligere café arrangementer, men dem måtte bestyrelsen nedlægge, fordi der ingen kom, siger de tre fra Akut Modtager Afdeling.

Og så sluttede pausen. Infoa havde opholdt deltagerne så de sidste måtte banke på døren for at komme ind.

Det var foredraget om det palliative arbejde på hospice afdelingen på Bispebjerg, der fortsatte.
Senere på eftermiddage stod der Livsstil på programmet.

Jo det er synd for dem der ikke har faglige klubber.

Tilbage til august 2006