$name

Unge dropper ud af uddannelsen


Hver tredje elev på social- og Sundhedsskolerne i København og Frederiksberg
forlader uddannelsen.
 
Af Merete Astrup
 
 Det er dystre kendsgerninger, der lægges frem i den seneste undersøgelse fra
Uddannelsesrådet for København og Frederiksberg.

Hver tredje elev opgiver uddannelsen undervejs, og det er i sig selv en meget alvorlig situation, fordi der allerede mangler arbejdskraft i plejen.

Sammenholdt med at der inden for de næste 10 år, bliver en stor afgang fra faget på grund af medarbejderes alder og nedslidning, er der tale om en katastrofe.

32,3 pct., af social- og sundhedshjælpereleverne i Københavns Kommune hopper fra.
På social- og sundhedsassistentuddannelsen er frafaldet 37,7 pct. og i Frederiksberg er frafaldet helt oppe på 45 pct.
  
Drop ikke tiltag
Udviklingen sker selvom, der er forsøgt nogle tiltag for at fastholde eleverne. Et at de tiltag der virke er voksen elev løn.

Den nye undersøgelse viser, at voksenelev løn mindsker frafaldsprocenten.
I København er frafaldet 29,2 pct. for social- og sundhedselever med voksenelevløn, og 37,2 pct. for elever uden voksenelevløn.

- Vi ved fra de kommuner, som har haft voksenelevløn i flere år, at de har en bedre stabilitet på uddannelserne.

Og selv den mindste fremgang, er et fremskridt. Derfor mener vi, at voksenelevlønnen bør omfatte både hjælper og assistent uddannelsen. Faget har også brug for, at folk over 25 år søger uddannelsen, siger Palle Nielsen formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Konsekvensen af små ungdomsårgange og, for få uddannede og ansatte der skal arbejde for to, vil medføre en væsentlig kvalitetsforringelse i både ældreplejen og resten af sundhedsvæsenet.
- Fælledgårde - sagen har vist, at fremmede kan træde lige ind fra gaden og få et job efter en kort introduktion, minder Palle Nielsen om.

- Fremover bliver vi afhængige af vikarer og afløsere, hvis ikke der bliver gjort noget mere epokegørende for at tiltrække og fastholde de unge elever i uddannelserne og de udannede i jobbene, lyder det fra Palle Nielsen.

Undersøgelsen viser at det overvejende er unge under 30 år, der afbryder en social- og sundhedsuddannelse.

En tidligere undersøgelse som FOA har lavet viser i øvrigt at det er ansatte under 409 år, der tænker over at forlade faget.

Problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremtidens ældrepleje, både på plejehjem og i hjemmeplejen er tårnhøje.

Og det er desværre ingen nyhed.
Kommunerne og regeringen, som indgår økonomiaftalerne, ved det godt.

- Vi siger det igen og igen, men jeg gentager gerne.

Faget er nødt til at hæves statusmæssigt. Det handler om at gøre arbejdspladserne attraktive og lønningerne højere, siger Palle Nielsen. 
 
Tilbage til august 2006