$name

Skub og træk er fysisk belastende 
 

Plejepersonalet har mistet et meget vigtigt hjælpemiddel i deres job. Sundhedsstyrelsen har forbudt elektriske vendelagner. Personalet skal nu skubbe og trække tunge patienter og beboere, når de skal vendes.
  
Af Merete Astrup
 
På plejehjemmet Æblehaven, i Brøndby Strand, er de rigtig vrede, fortæller sikkerhedsrepræsentant Johnna Larsen.

Fra den ene dag til den anden, blev de elektriske vendelagner taget ud, og det betyder, at plejepersonalet nu skal skubbe og trække i en tung beboer, når han eller hun skal vendes i sengen.
 
For et år siden, skete en tragisk ulykke på et plejehjem, hvor et lynnedslag satte brand i sengen hos en beboer med el  vendelagen. Man mente, at det skyldtes, at der ikke var slukket for strømmen i det elektriske vendelagen.

Derefter skærpede Sundhedsstyrelsen reglerne omkring brugen af elektriske vendelagner.
Nu et år efter, har sundhedsstyrelsen så besluttet, at dette hjælpemiddel ikke længere må anvendes i plejen.
 
Ingen alternativer
- I løbet af få timer, blev alle motorer på vores el-vendelagner afmonteret, så kunne vi ellers klare os selv. Der var desværre ikke fundet noget løsningsforslag inden de blev afmonteret.  

Vores bekymring er begrundet i, at vi ikke ved, hvornår vi får et alternativt hjælpemiddel til el- vendelagnerne. Foreløbig er der gået et år siden Sundhedsstyrelsen skærpede reglerne uden, at der er sat noget andet brugbart i stedet, siger Johnna Larsen.

Hun forklarer endvidere at el- vendelagner, som de kaldes i daglig tale, er et velfungerende godt hjælpemiddel, som har været brugt i mange år til fysisk plejekrævende borgere.

- Disse el-vendelagner har været til stor gavn for personalet, fordi de mindsker belastningsskader. Hjælpemidlet er visiteret til den enkelte borger, vurderet ud fra plejetyngde samt forudgående afprøvning af andre hjælpemidler, som har vist sig ikke at være gode nok.
 
Så vi taler altså om virkelig tunge beboere, som er meget fysisk krævende at vende, fortæller Johnna Larsen.

El vendelagnerne ruller over to stænger, ved hjælp af el, og personalet skal blot styrer "vendingen".  
- Det foregår stille og roligt, det er behageligt for beboeren.
Det er det derimod ikke, når vi hiver og strækker i beboeren, så det er et tab for både beboerne og os, lyder det fra Johnna Larsen.
 
Højere sygefravær 
- De få hjælpemidler, der for tiden er til rådighed for afløsning for el- vendelagner, er næsten ubrugelige samt meget belastende for personalet, fortæller Johnna Larsen.


Hun og hendes kolleger har fået løfte om, at de får nogle andre hjælpemidler.
- Problemet er, at vi ikke ved hvornår. Vi kan blot vente på, at de skal købes, og så skal de afprøves.

- Plejepersonalet i ældreområdet, er ofte i fokus på grund af højt sygefravær samt nedslidning. Vi hører ofte at der skal ske ændringer til det bedre.

Det er bare ikke det, vi mærker i denne tid. Tværtimod bliver vores
arbejdsvilkår væsentligt forringet, efter at sundhedsstyrelsen har
trukket, el-vendelagner ud af plejen.

Som sikkerhedsrepræsentant, kan jeg så spørge mig selv.
Hvem tager vare på mine kollegers og mine arbejdsstillinger?
Hvad sker der med den ekstra belastning, vi skal lægge krop til?

I sidste uge havde vi hjælpemidler, der så og sige ingen belastning gav, nu skal vi trække, skubbe og vende fysisk tunge borgere.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det snart vil kunne ses på, de i
forvejen dårlige fraværsstatistikker vi har.

Samtidigt frygter jeg for yderligere arbejdsskader både på kort og langt sigt i vores faggruppe, slutter sikkerhedsrepræsentanten.
 
Tilbage til august 2006