$name

Lederen

Medlemmer i urafstemning om valg af FOA-afdeling


 
af formand Palle Nielsen

Det kommunale landskab ændrer sig den 1. januar 2007. Det betyder også, at FOA's afdelingsstruktur skal tilpasses de nye kommunegrænser.
I dag er medlemmernes tilhørsforhold til den lokale FOA-fagforening betinget af de nuværende kommune og amtsgrænse
r.
 
I det storkøbenhavnske område får vi 3 nye kommuner:
·    Rudersdal kommune - sammenlægning af Søllerød og Birkerød kommuner.
·    Furesø Kommune - sammenlægning af Værløse og Farum kommuner.
·    Egedal Kommune - sammenlægning af Ledøje-Smørum, Ølstykke og Stenløse kommuner.

I Søllerød, Værløse og Ledøje-Smørum er alle medlemmer i dag organiseret sektorvis i de københavnske FOA-afdelinger, altså også i FOA Social- og Sundhedsafdelingen. I Birkerød er alle organiserede i FOA Nordsjælland. I Farum, Ølstykke og Stenløse er organiseringen i FOA Frederikssund.
 
FOA's kongres besluttede, at de berørte FOA-afdelinger frem til 1. juli skulle forsøge selv at finde en løsning for den fremtidige organisering af medlemmerne. Dette er ikke lykkedes. Derfor skal vi nu gennem en separat urafstemning blandt medlemmerne i de nye kommuner.
 
I urafstemningen deltager alle medlemmer med ansættelse i de nye kommuner, men også medlemmer ansat på private, selvejende eller amtskommunale arbejdspladser beliggende i de 3 kommuner. Derudover deltager medlemmer med bopæl i kommunerne og som er udenfor arbejdsmarkedet f.eks. ledige og efterlønnere.
 
Urafstemningen vil finde sted i perioden den 28. oktober - 5. november. Resultatet offentliggøres den 8. november.
 
Når det nu ikke lykkedes at opnå enighed FOA-afdelingerne imellem, skal der ikke herske tvivl om, at vi mener, at den fremtidige organisering i de 3 kommuner skal være i de københavnske afdelinger. Altså også i FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Vi mener selvfølgelig, at den struktur vi har i det storkøbenhavnske område er den, som medlemmerne skal vælge.

I FOA Social- og Sundhedsafdelingen organiserer vi: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter,
beskæftigelsesvejledere, plejere, handicaphjælpere, handicapledsagere, ledere/mellemledere, elever og uuddannede.
 
Vi tager fat på den praktiske planlægning og afvikling af urafstemningen umiddelbart efter sommerferien. 
 
Jeg håber at alle berørte vil engagere sig og deltage i urafstemningen. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i afstemningen.
 
Er du en af dem, som skal deltage i urafstemningen og har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, så kontakt din tillidsrepræsentant. Du er også meget velkommen til at kontakte mig.
 
Fortsat god sommer!
 
Tilbage til august 2006