$name

Tre år med trivsel på dagsordnen

 
Ledelsen skal blive bedre, og mobning kan bare ikke tolereres. Trivselsundersøgelse nummer to på Bispebjerg Hospital er netop gennemført.
  
Af Hanne Bros
 
Der er konkurrence om medarbejderne på de danske sygehuse, så det gælder om at finde metoder til at fastholde personalet. Det er en af årsagerne til, at Bispebjerg Hospital har gennemført en trivselsundersøgelse i 2003 og igen her i 2006.

- Vi kan få meget ud af undersøgelsen, hvis ledelsen vil forbedre arbejdsmiljø og trivsel, mener fællestillidsmand Poul Møller og uddyber:

 - Der skal gøres noget ved de problemer, medarbejderne påpeger, når folk bruger tid på at deltage i undersøgelsen. Vi har haft spørgerunder nok, mener han.

Personalechef Leila Hjorth Lind har siddet sommeren over med de 76 spørgsmål, som alle medarbejdere på hospitalet har svaret på her tre år efter den første trivselsundersøgelse.

- Det er mit håb, at andelen af medarbejdersamtaler (MUS) er steget, siden vores første undersøgelse. Jeg håber selvfølgelig også, at her er mindre mobning, siger hun.
 
Vil sammenligne
Resultaterne bliver først offentliggjort til efteråret, men Leila Hjorth Lind kan godt røbe, at medarbejderne er glade for motionscentret og frugtordningen, hvor hver medarbejder kan købe tre stykker frugt for en krone pr styk i løbet af en arbejdsdag.

- Vi lægger os meget op ad den første undersøgelse for at kunne sammenligne så meget som muligt, fortæller Leila Hjorth Lind. Men et af de punkter, der er blevet væsentligt udvidet er spørgsmål om mobning. I 2003 svarede 12 % af medarbejderne, at de havde følt sig mobbet eller chikaneret indenfor det seneste år.

Poul Møller, der er fællestillidsmand for FOA, undrer sig over, at det især er gruppen af mænd mellem 41 og 50 år, der er ramt: Her er det hele 17 %, der har følt sig mobbet eller chikaneret. Han glæder sig til at få emnet uddybet noget mere.

- Dengang havde vi kun et spørgsmål om det, så det får vi uddybet meget bedre denne gang, siger Leila Hjorth Lind, der selv har været ansvarlig for at få udgivet informationsmateriale om mobning efter 2003.

- Det er vores holdning, at vi ikke vil have mobning her - ja, jeg siger det selv hver måned, når der er introduktionsmøde for nye medarbejdere.
 
Unge skifter job oftere
Og nye medarbejdere er der nok af. En fjerdedel af personalet forlader hospitalet hvert år - det er det, man kalder medarbejderomsætning.
 
Personaleomsætning
2002: 26 %
2003: 21 %
2004: 20 %
2005: 24 %
(kilde: Bispebjerg hospital)
 
- En del af personaleomsætningen dækker jo over lægernes turnusordninger - dem kan vi jo ikke gøre noget ved, forklarer personalechefen.

- I plejegruppen er der tradition for at skifte job sådan hver 5.-6. år, men jeg ser en tendens til, at de unge skifter oftere. Derfor prøver vi at spørge til, hvad medarbejderne ønsker sig for at blive? Måske er vi selv ikke gode nok til at sælge interne stillinger?
 
Et langt sejt træk
For tre år siden var der også mange tæsk til ledelserne rundt omkring på hospitalsafdelingerne. Mange ledere var simpelthen ikke gode nok, sagde medarbejderne.               

Leila Hjorth Lind medgiver, at kritikken af ledelsen var hård og forklarer, at man nu har fået skrevet ned, hvad man forventer af lederne. Der er kommet et uddannelses- og kursusforløb i gang, og det bliver et langt sejt træk at dække alle afdelingsledelser ind.

- Det er rigtigt svært at være afdelingssygeplejerske, klinikleder eller afsnitsledelse. Det er et rigtigt vanskeligt job, hvor du står midt mellem hospitalets øverste ledelse, patienternes krav og medarbejderne. Det er også her, vi ser tendenser til, at det er svært at rekruttere personale.

Personalechefen kalder ledelse for "et indsatsområde", mens fællestillidsmanden kalder det "et kæmpe problem":

- Vi kan sidde på nok så mange seminarer og snakke, men hvis oversygeplejersker og overlæger ikke vil lytte og ændre på forholdene, så føler medarbejderne jo ikke, at de får noget ud af det.
- Hospitalets vigtigste resurse er medarbejderne.

Udover at der er meget at lave på den enkelte afdeling, så skal ledelsen også forstå, at vi skal være gode ved hinanden og tage folk alvorligt, slutter Poul Møller.
 
Mobning
Bispebjerg Hospital følger arbejdspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsens definition på mobning på arbejdspladsen:

"En situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende eller nedværdigende.

Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning. Handlinger bliver først mobning, når personen, de rettes imod, ikke magter at forsvare sig mod dem." 
 
Medarbejderne på Bispebjerg Hospital fik tidligere på året et brev med hjem sammen med lønsedlen. Det var en opfordring fra sygehusledelsen til at deltage i trivselsundersøgelse nummer to, der er blevet gennemført i år.

Over 2.500 ansatte har fulgt opfordringen og svaret på spørgsmål om både egen sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Du kan høre Leila Hjorth Lind fortælle om medarbejdertrivsel på den personalepolitiske messe i Bella Center, 31. august i workshoppen: "Trivselsundersøgelse - en vej til den attraktive arbejdsplads". Her skal hun holde oplæg sammen med sikkerhedsrepræsentant Nicolai Wiese kl. 13.30-15.00.

Tilbage til august 2006