$name

Fakta om valget

Kommunalvalget finder sted tirsdag den 15. november. Her skal vælgerne sammensætte 98 nye kommunalbestyrelser med tilsammen 2.520 politikere
 
Før var der 271 kommuner i Danmark. Fremover vil der kun være 98. Det er resultatet af den kommunale strukturreform, som træder i kraft 1. januar 2007.

Politikerne, som skal styre de nye kommuner, skal vælges allerede til november i år. Der skal vælges kommunalbestyrelser i de 33 kommuner, som ikke forandrer sig.

De øvrige 239 kommuner lægges sammen til 65 nye, store kommuner, og her skal vælges sammenlægningsudvalg.

Først når kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007, bliver de valgte sammenlægningsudvalg til kommunalbestyrelser. De gamle kommunalbestyrelser, som blev valgt i 2001, fortsætter i de nye kommuner sideløbende med de nye sammenlægningsudvalg, indtil reformen træder i kraft.
 
 
Færre politikere
Antallet af lokale politikere i kommunerne skal halveres godt og vel. Der skal vælges i alt 2.520 kommunale politikere ved valget den 15. november mod 4.607 ved sidste valg i 2001.
  
Flest uden ændring
I hovedstadsområdet forbliver de fleste kommuner uændret. Det gælder Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og det gælder de fleste af kommunerne i Københavns Amt.

Kun tre kommuner i Københavns Amt lægges sammen med andre.
Det er Søllerød Kommune, der går sammen med Birkerød Kommune og bliver til Rudersdal Kommune med 53.000 indbyggere. Birkerød ligger i det nuværende Frederiksborg Amt.

Ledøje-Smørum Kommune lægges sammen med Stenløse Kommune og Ølstykke Kommune, som ligger i det nuværende Roskilde Amt. De tre bliver til Egedal Kommune og får 38.500 indbyggere.

Værløse Kommune lægges sammen med Farum, som ligger i det nuværende Frederiksborg Amt, og bliver til Furesø Kommune med 37.000 indbyggere.
 
Kommunens opgaver
Kommunalvalget afgør hvilke lokale politikere, der skal bestemme serviceniveauet i kommunerne de næste fire år.

Kommunens opgaver vedrører mange af de forhold, der berør befolkningen i dagligdagen.
Børnepasning og skolevæsen er store opgaver for kommunerne.

Service og priser på daginstitutionspladser skal lægges fast, niveau i skolerne med timetal, fag og  klassestørrelser bestemmes lokalpolitisk.

Hele ældreplejen er en kommunal opgave. Også her fastlægger de kommunale politikere det serviceniveau, som borgerne skal tilbydes.

De sociale opgaver varetages af kommunerne. Fremover skal kommunerne løse endnu flere sociale opgaver idet hele handicapområdet overgår fra amterne til kommunerne.

Kommunerne har desuden ansvaret for byfornyelse, boligbyggeri, veje og som noget nyt også naturen og miljøet.
 
Det praktiske  
Alle stemmeberettigede får tilsendt deres valgkort, som skal medbringes til valg­stedet. Man stemmer i den kommune, hvor man bor. Det fremgår af valgkortet, hvilket stemmested, man hører til.
  
Stemmeberettigede til kommunalvalget er personer over 18 år, hvis de har boet mere end tre år i Danmark.
 
Tilbage til november 2005