$name

Maj 2005Lederen
Inden sommerferien skal Folketinget vedtage en række love på det social- psykiatriske område, som skal udmønte strukturreformen. De får fire gode råd med på vejen.

En succeshistorie med få knaster
Forbundssekretær Lisa Dahl Christensen er stolt af sosu-uddannelserne, som FOA var med til at grundlægge for femten år siden. Hun kan kun ærgre sig over, at det stadig kan være svært for social- og sundhedsassistenterne at opnå anerkendelse og respekt på nogle arbejdspladser.

Team 3 vil gerne have ansvar
Det tager tid at blive anerkendt som faggruppe. Det kan social- og sundhedsassistenterne Charlotte Falk og Inge Luiten fra Herlev Amtssygehus skrive under på. Der skal både være mulighed for at tage ansvar - og sige fra.

Det er en fordel at arbejde i flok
Afdelingssygeplejerske Henrik Langtofte søgte bevidst en stilling med ansvar for kompetenceudvikling, da han for et år siden blev ansat på det geriatriske afsnit på Herlev Amtssygehus.

Den samlede arbejdsstyrke skal bruges
Social- og sundhedsassistenter er en gruppe i den samlede arbejdsstyrke.
I vurderingen af hvilken form for ekspertise der er behov for i et godt forløb, er der ingen grupper, der er vigtigere end andre. Det handler om, hvordan man udnytter den samlede arbejdsstyrke.
Det mener Kjeld Møller Pedersen, sundhedsprofessor, og formand for regeringens rådgivende sundhedsudvalg.

Vi kan stort set det samme
For personalet i socialpsykiatrien gælder det om at se det hele menneske. Lisbeth Strange og Steffen Holsøe tænker ikke til dagligt over, hvem der er sygeplejerske, socialpædagog eller social- og sundhedsassistent på arbejdspladsen, Thorupgården. Men selvfølgelig er der nogle forskelle.

Vi lærer utroligt meget
Fire sosu-assistentelever er lige kommet tilbage fra praktikken på sygehusene. Og de er begejstrede for deres uddannelse - også selv om der er meget læsestof.

At lære at lære
Social- og Sundhedsskolen i Brøndby har fået flere elever på assistentlinjen, der først har taget en hf eller studentereksamen. De fleste unge vælger stadig uddannelsesretning efter mund-til-mund-metoden, så måske er det et tegn på, at fagets image er blevet bedre.

Kvælertag på en aftenvagt
Arbejdsskaden er tre år gammel, anerkendt, og Betina Nielsen har fået mén erstatning.
Hun savnede og savner et netværk.
- Jeg ville gerne have mødt nogen, der var i samme situation som mig selv. Og jeg har en idé om, at man ikke behøver at komme så langt ud i tovene, som jeg kom, siger Betina Nielsen i dette interview.

Anmeldelse af arbejdsskader
Det er ikke lige meget, hvordan en arbejdsskade anmeldes. Og der skal altid sættes kryds i rubrikken, hvor man anmoder om erstatning.
Rådet kommer fra Tommy Carlsen, sagsbehandler i fagforeningen

Fyr Accenture
De ansattes talerør - Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, KFF - er ikke i tvivl: Københavns Kommune må hurtigst muligt finde et nyt firma.

Motion kan være mere effektivt end medicin
Overlæge Bente Klarlund Pedersen er nok et navn, der vil dukke op i artikler og på konferencer rundt omkring de næste par år, når sundhed og motion er på dagsordenen. Hun er blevet formand for Det nationale Råd for Folkesundhed, der skal rådgive sundhedsministeren. Desuden har hun netop udgivet sin tredje bog om motion.Tilbage til infoa 2005