$name

Anmeldelse af arbejdsskader

 
Det er ikke lige meget, hvordan en arbejdsskade anmeldes. Og der skal altid sættes kryds i rubrikken, hvor man anmoder om erstatning.
Rådet kommer fra Tommy Carlsen, sagsbehandler i fagforeningen
 
Af Merete Astrup
 
Egentlig er det ikke et råd, det er nærmere en ordre.
Nu er Tommy Carlsen ikke en mand, der udstikker ordrer, men:
- Det er meget meget vigtigt, at man får sat sit kryds i den rubrik, der handler om erstatning. Hvis der ikke er kryds i den, bliver anmeldelse blot arkiveret. 

- Vil det sige at en anmeldelse, der ikke anmoder om erstatning ikke bliver behandlet?
- Ja, sådan er reglerne. En anden vigtig ting, er at arbejdsskaden skal anmeldes med det samme. Hvis man har været fraværende mere end en dag inden, den anmeldes gør det sagen vanskeligere.
- Det lykkes som regel for os at få behandlet en anmeldelse.

Vi har anmeldt skader, der er op til et år gamle, men det er vanskeligt, og det sinker forløbet, siger Tommy Carlsen.
 
Tilgængelige skemaer
- Hvad kan være årsagen til, at man ikke anmelder skaden med det samme?
- Det kan være, hvis skaden sker sidst på dagen, og den skadede kører direkte hjem, eller vi ser sager, hvor et medlem har en eller flere fridage efter, skaden er sket.

Vi ser sager, hvor vores medlem ikke mærker noget med det samme, men først mærker noget i løbet af en weekend.. Så en god regel er at kontakte sin sikkerhedsrepræsentant lige med det samme, fastslår Tomme Carlsen.

Han siger videre, at det er vigtigt at anmeldelsesskemaerne ligger tilgængeligt for alle på et hvilket som helst tidspunkt.

- De skal altså ikke ned i en aflåst skuffe, som kun lederen har en nøgle til, giver Tommy Carlsen som eksempel.

Man skal bruge de officielle skemaer. Det dur ikke at bruge egne skemaer. En anmeldelse skal laves af sikkerhedsledelsen. Aldrig den skadeslidte selv.

 - Det er en misforståelse, hvis nogen forestiller sig, at det er den skadeslidte selv, der er bedst til det. Det er svært for den skadeslidte selv at se, hvad der har væsentlig betydning for sagsforløbet, lyder det fra Tommy.

Sikkerhedsrepræsentanten (SR) er en central figur, og det er vigtigt at han eller hun sørger for at følge op på en anmeldelse på efterfølgende møder.

Hurtig henvendelse
Det gælder også om hurtigt at henvende sig i fagforeningen.
-Vi sidder jo her med vores viden og kan rådgive og vejlede. Vi har kontakten til eksperter. Jo hurtigere medlemmerne kommer, jo nemmere er det at skrive hændelsesforløbet. Vi har udviklet en spørgeteknik, så vi får det hele med. Hændelsesforløbet er vigtigt at få beskrevet så nøjagtigt som muligt.

Der ud over er det vigtigt at komme hurtigt fordi, der er en række tidsfrister, der skal overholdes. Der er som regel ventetider til speciallæger, som kan komme på tværs, hvis vi ikke har tid nok, forklarer Tommy Carlsen.

 De sværeste skader at anmelde er det psykiske men der kommer efter et overfald for eksempel.
- De psykiske arbejdsskader er i stigning. I de sager er folk ofte længe om at finde ud af, at de har fået psykiske følger. Derfor: Udfyld anmeldelsesskemaet med det samme, uanset om man tror, man får men eller ej, råder Tommy Carlsen.

- Skal den skadeslidte gå på skadestuen?
- Ja, og læger og tandlæger har pligt til at anmelde arbejdsskader.
Til slut kommer opfordringen fra Tommy Carlsen til, at henvende sig i fagforeningen, hvis man er i tvivl om noget.
 
Tilbage til maj 2005