$name

Det er en fordel at arbejde i flok

 
Afdelingssygeplejerske Henrik Langtofte søgte bevidst en stilling med ansvar for kompetenceudvikling, da han for et år siden blev ansat på det geriatriske afsnit på Herlev Amtssygehus.
 
Af Hanne Bros
 
Henrik Langtofte er glad for, at der bliver stillet krav til sosu-assistenterne i team 3. Han synes faktisk, at teamets kompetenceudvikling er en støbeske for udvikling - der er nemlig ikke noget mål for, hvornår eller på hvilket niveau, opkvalificeringen af sosu-assistenter skal stoppe.

- Det bliver spændende, når vi kan lægge de enkelte kompetencer sammen. Det må give os mulighed for faglig fordybelse, mener han og konstaterer:

- Der bliver jo ikke flere sygeplejersker, men som faggruppe har vi måske den fordel, at vi har lært at lære videre. Det kunne vi godt overveje at efteruddanne sosu-assistenterne i og arbejde for at få det med i deres grunduddannelse, siger han.

- Det ligger nok i arbejdskulturen blandt assistenter, at det er svært at rejse sig op og sige at "det her - det kan du lære af mig". Ledelse og ansvar er en indre rejse, hvor det kilder i maven, når man tager en beslutning. Man skal lære at leve med tvivlen.
 
Breder sig
Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at der foregår heftige diskussioner blandt sygeplejersker på mellemlederniveau om det forsvarlige i opgaveglidning på KAS Herlev (Københavns amts sygehus i Herlev, red.).

Men Henrik Langtofte er glad for, at viljen til at give assistenterne mere ansvar også kommer fra sygehusledelsen. Han synes også, at det er en anerkendelse af det interne arbejde med kompetence på fem afdelinger på KAS Herlev, at også KAS Gentofte og KAS Glostrup tager principperne op.
 
Som eksempel på nødvendigheden af opgaveglidning nævner afdelingssygeplejersken kravet om dokumentation. Ud over, at det historisk set er opstået som et politisk krav for at holde øje med pengeforbruget på sygehusene, vil det udvidede dokumentationskrav også på et tidspunkt give bedre muligheder for forskningen.

- Tidligere skulle vi skrive ned, hvad patienten havde spist. I dag skal vi vurdere, hvor meget vedkommende spiser - og hvad vi kan gøre ved det, hvis patienten spiser for lidt. Det er ikke bare en registrering - sosu-assistenten må gerne overveje og foreslå en løsning, forklarer Henrik Langtofte.

Sygeplejerskerne får også mange nye roller, hvor de skal bakke lægerne op. Lægerne er der jo også for få af. Som eksempel nævner Henrik Langtofte stuegang, hvor det tidligere kunne forekomme, at lægen fik stukket et ark med blodprøver ud uden større kommentarer.

 - Nu er forberedelsen af stuegang mere grundig og større. Vi kan sagtens have et forslag klar til lægen, om hvad vi forestiller os, han kan stille op med blodprøverne, siger Henrik Langtofte.
Og det er jo værd at bemærke, at når han siger "vi" - så mener han også social- og sundhedsassistenterne på det geriatriske afsnit.
 
Tilbage til maj 2005