$name

NU ER DET NOK - ACCENTURE KAN STADIG IKKE LEVERE RIGTIG LØNDe ansattes talerør - Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, KFF - er ikke i tvivl: Københavns Kommune må hurtigst muligt finde et nyt firma.

Personaleorganisationerne er samtidig indstillet på at tåle de problemer, der altid vil være ved et leverandørskift - også selv om der kan gå flere måneder inden en ny leverandør kan levere korrekt løn.

"Vi kan nu konstatere, at det lønkaos vi har oplevet siden juli 2004 er fortsat med uformindsket styrke", siger Jan Trojaborg, der er formand for de københavnske lønmodtagerorganisationer, KFF. "Alt hvad der kan gå galt - går fortsat galt. De har stadig ikke ryddet op i de mange måneders fejl, og de bliver ved med at begå nye fejl".

Rundt om i forvaltningerne er man nu ved at gøre status - og problemerne tårner sig op:
Ud over, at der i en lang række tilfælde udbetales for lidt i løn, kan det konstateres, at der i en række tilfælde udbetales for meget i løn, men forvaltningerne får ingen debitoversigter - med heraf følgende store tab for kommunen.

Institutioner med lønsumsstyring får enten ingen eller helt uoverskuelige økonomioversigter - og kan derfor ikke styre lønudviklingen.

Accenture kan ikke levere relevante oplysninger om de ansattes ferieforhold.
Lønsedlerne er uigennemskuelige.

Accenture giver meget begrænsede tilbagemeldinger på forvaltningernes fejlmeddelelser, og der ligger fortsat 4.700 ubehandlede henvendelser fra forvaltningerne.

De kommunale løn- og personalemedarbejderes arbejdsmiljø er under al kritik på grund af det arbejdspres, Accentures lønsystem afstedkommer. Arbejdsbyrden er vokset eksplosivt, og trods stor arbejdsindsats og arbejdsuger på typisk 45-50 timer fortsætter sagsbunkerne med at vokse.

Tilliden til lønsystemet er fuldstændig forsvundet, og nu må tiden være overmoden til, at Københavns Kommune afskediger firmaet Accenture, der fortsat på 10. måned ikke evner at håndtere lønadministrationen på en acceptabel måde.

Kommunens afgørelse vi ikke nå at få med ved redaktionens slutning.
men følg sagen på www.foa.dk/sosu
 
Tilbage til maj 2005