$name

At lære at lære

 
Social- og Sundhedsskolen i Brøndby har fået flere elever på assistentlinjen, der først har taget en hf eller studentereksamen. De fleste unge vælger stadig uddannelsesretning efter mund-til-mund-metoden, så måske er det et tegn på, at fagets image er blevet bedre.
 
Af Hanne Bros
 
Der er liv i gangene på Københavns amts afdeling af Social- og Sundhedsskolen i Brøndby. Borde og stole er optaget af elever, der er i gang med et gruppearbejde, et projekt, en opgave.

Selvfølgelig er der også tavleundervisning for de 500 af eleverne, der er i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, men fællesarealerne er flittigt i brug på skolen.

Skoleleder Elsebeth Melgaard og afdelingsforstander for assistent-linjen, Birthe Lorentzen, går meget op i, at eleverne netop "lærer at lære".

- Social- og sundhedsassistenterne skal kunne flytte med, når opgaverne flytter sig. Det er ikke bare mellem personalegrupper, men også strukturelt, forklarer Elsebeth Melgaard som begrundelse for, at undervisningen skal være tværfaglig og projektorienteret. For eksempel ændrer arbejdsgangene på et hospital sig, når en behandling bliver ambulant eller indlæggelsestiden meget kortere end førhen.

- Vi skal kvalificere eleverne fagligt og personligt, supplerer Birthe Lorentzen:
- Det er vigtigt, at de lærer at samarbejde, for opgaveglidningen bliver en del af virkeligheden.
Organisatoriske ændringer skal de kunne håndtere for at blive på arbejdsmarkedet, er de to enige om.
 
Krav om skriftelighed
Begge lægger også vægt på det faglige stof og oplever det som positivt, at bekendtgørelsen om uddannelsen konkretiserer, at dansk, naturfag og engelsk er grundfag i uddannelsen til sosu-assistent:

- Det er godt, fordi kravet om dokumentation på arbejdspladserne er stort. Derfor er det nødvendigt at kunne - eller lære - at skrive et godt dansk. Et andet eksempel kunne være videnssøgning. Her skal du ofte bruge internettet, og det vil kræve af dig, at du kan forstå engelsk, forklarer Elsebeth Melgaard.

Siden 1. august 2004 har der på tre hold i træk på assistentlinjen været omkring 25 elever (ud af 135 optagne), der er påbegyndt uddannelsen med en hf eller en studentereksamen i bagagen:
- Det bliver spændende at se, om vi er ved at trække nye elever ind og har fået brudt nogle af fordommene om uddannelsen ned, fortsætter skolelederen.

 - Det gælder jo om at få de unge ind på de rigtige hylder, når de vælger uddannelse, så derfor har vi også nogle overflyttere fra sygeplejerskeuddannelsen. Det kan sagtens være et personligt tilvalg - nogle har måske opdaget, at de hellere vil have praksisnært arbejde.

Fagets status og image er noget, der skal arbejdes med på flere fronter. Blandt andet har skoleledelsen fra den københavnske vestegn deltaget i kampagnen "Mod til mennesker" der har kørt siden efteråret i samarbejde med Arbejdsformidlingen.

- Det kan jo være svært at sige, om en sådan kampagne virker - der er jo tale om et langt sejt træk, mener Elsebeth Melgaard. For hende er det ikke noget problem, at mange materialer om sosu-uddannelsen fremhæver, at sosu-assistenter kan uddanne sig videre til f.eks. sygeplejerske eller ergoterapeut.
- Stigeprincippet i sosu-uddannelsen er i hvert fald godt. Assistentuddannelsen kan jo være et mellemtrin til andre uddannelser, men for mange vil det være den, de slutter med, supplerer Birthe Lorentzen.
 
Fokus på frafald
Selvom skolen i Brøndby har oplevet et stigende antal ansøgere, der gerne vil være social- og sundhedsassistenter, falder cirka hver fjerde eller femte elev fra undervejs.

Det kan der være mange grunde til: Overraskelse over kravene både på skolen og i praktikken uddannelsen, praktikchok, personlige problemer eller dårlig økonomi kan være nogle af dem.

For alle elever gælder det, at de får en kontaktlærer, som de kan snakke deres personlige uddannelsesplan og logbog igennem med.

For elever med anden etnisk baggrund end dansk, er sosu-skolen i Brøndby det første sted der med støtte fra integrationsministeriet og Københavns amt laver en mentor-ordning, der skal støtte de elever, der ønsker det.

Det kan gælde både faglig, sproglig og personlig udvikling og gælder på alle sosu-uddannelserne
(Mentorordningen har været omtalt i infoa tidligere i år - red.)

Tilbage til maj 2005