$name

Åbent brev til Borgerrepræsentationen - Københavns Kommune

 
LØFTEBRUD!

af formand Palle Nielsen
 
115 millioner mindre til ældreområdet i 2006 kan ikke lade sig gøre uden, at borgerne får en ringere service.

Det bør politikere i Borgerrepræsentationen sige højt, hvis det er det de vil. Så højt og klart at borgerne, som brugere af ældreplejen og deres pårørende ved det.

Jeres partier gav løfter under valgkampen:
Mere tid til de ældre, flere ressourcer, mere kompetence til medarbejderne og mindre minut tyranni.
Sådan lød det hver dag i valgkampen.

Og det tror vi naturligvis på, at I, som kommunale politikere lever op til.
Derfor kan I heller ikke sige ja til de budgetplaner, der nu ligger i Københavns Kommune. De går nemlig i stik modsat retning.

I planen skal der skæres ned, men det kaldes demografi og omstilling.
Sundhedsforvaltningen er pålagt at spare 72 millioner, fordi antallet af ældre i kommunen falder. Besparelsen er regnet ud i kommunens demografimodel.

Dertil kommer 43 millioner i det såkaldte omstillingsbidrag.
Den samlede besparelse i Sundhedsforvaltningens område, skal behandles i Borgerrepræsentationen senere på året.

Nedgangen i antallet af ældre vil ifølge demografimodellen koste op mod 100 stillinger om året.
Vi er helt på det rene med, at man laver tilpasninger. Problemet med demografimodellen er, at den ikke svarer til virkeligheden. Modellen tager ikke højde for, at de ældre bliver ældre, at der bliver flere tosprogede ældre, eller andre adfærdsændringer.

Når embedsmændene på Rådhuset når frem til, at man kan spare op mod 100 stillinger om året, så er det fordi, de ikke kender virkeligheden.

Principperne for demografimodellen har udgangspunkt i, hvad den enkelte bruger "koster". Sådan kan man ikke gøre. Den enkelte brugers omkostning skal ses i sammenhæng med den samlede økonomi på f.eks. et plejehjem. Derfor vil modellen betyde forringelser for de øvrige brugere. Eller sagt mere enkelt - man kan ikke regne en til en.

Hvis I er ansvarlige politikere, med benene i virkeligheden, så ser I på det samlede ressourceforbrug for borgeren.

Demografimodellen tager heller ikke højde for, at kommunerne får nye opgaver når kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007.

I kommunens egen Ældreplan, fase 2, står at læse, hvordan de nye opgaver i kommunen stiller nye og større krav ikke mindst til de personalegrupper, der arbejder i hjemmeplejen. Vi kan oven i købet læse at vores grupper er omdrejningspunktet i ældreplejen.

Personalet skal efteruddannes og have udviklet kompetencer til at klare de nye opgaver.
Så meget desto mere undrer det os, at Sundhedsforvaltningen i 2006 skal spare i alt 115 millioner kr.
Selv om antallet af ældre falder, frigiver det ikke så mange ressourcer, at det kan opfylde de behov for pleje og omsorg, som de tilbageblevne ældre har nu.

Og da slet ikke ressourcer til de mange nye opgaver, fremtiden stiller.
Og så har vi slet ikke været inde på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
Derfor: Drop spareplanerne og opfyld valgløfterne.
 
 
Alle ønskes en rigtig god sommer!
 
 
Tilbage til infoa juni måned