$name

Psykiatrien er ikke Gøgereden
 

Fagligt Forum inden for psykiatrien bliver godt modtaget ude på nettet.
Infoa spurgte tre tilfældige tillidsrepræsentanter, der arbejder i psykiatrien i Københavns Amt, om deres forventninger til det nye forum.
 
Af Merete Astrup
 
Medarbejderne indenfor psykiatrien har længe følt sig overset i fagforeningen. Kritikken på generalforsamlingen var til at tage og føle på, og som omtalt i sidste nummer af infoa, har bestyrelsen nu taget konsekvensen og sammensat et Fagligt Forum.
 
 
Charlotte Brøndberg, er et af de fem medlemmer i det ny Forum. Hun er TR i psykiatrisk Center i Glostrup. Hun siger til infoa:

- Jeg forventer, at vi i fagforeningen nu får sat fokus på os, der arbejder i psykiatrien, så vi kan finde vores identitet i fagforeningen. Men også for områdets skyld.

Vi er blevet glemt i mellem hjemmehjælperne, synes jeg. Vi er dog en gruppe medlemmer i fagforeningen, der arbejder i psykiatrien, men vi ser sjældent os selv hverken i infoa eller fagforeningen arbejde. Vi vil også gerne have at vores arbejdsmiljø bliver synligt.

Der sker så mange ting i psykiatrien, som vi skal vide noget om, og bør forholde os til, siger Charlotte Brøndberg.

Hun henviser til den udvikling, der kommer til at ske nu, hvor amtet vil sende folk ud af bofællesskaberne så hurtigt som muligt.

- Så er der i endnu højere grad brug for, at der sættes fokus på psykiatrien.
Vi kan som faglig organisation være med til at fortælle om, hvad der foregår i psykiatrien, mange folk sætter jo stadig lighedstegn mellem psykiatrien og Gøgereden. (Filmen med Jack Nichelson i hovedrollen. red)
 
Alice Pedersen, TR i Psykiatrisk center i Ballerup har også forventninger til det nye forum.
- Jeg forventer, at det nye udvalg kommer med nogle input, og kommer til at beskæftige sig med, hvad der rører sig i psykiatrien. Og der rører sig rigtig meget.

Jeg synes, at arbejdet i fagforeningen meget handler om primærkommunerne, hjemmeplejen og plejehjemssektoren.

Men det vigtige er, at fagforeningen får øjnene op for, at også personalet i hjemmeplejen kommer til at møde de psykiatriske patienter. Det bliver ikke kun os indenfor behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.

I takt med at politikerne har skåret ned på sengepladserne, er patienterne flyttet ud.
Først i lejligheder - den gik ikke.

Så lavede man de sociale institutioner.
Nu skal de igen ud i lejligheder, hvor hjemmehjælpere og social og sundhedshjælpere vil møde dem. De kommer også på plejehjem på et tidspunkt.

Jeg tror faktisk ikke den udvikling er gået op for fagforeningen.
Lissi Christensen, TR i Pilekrogen hvor 16 beboere med psykiske problemer og udpræget blandingsmisbrug bor.

- Uddannelsesmæssigt savner vi ikke noget, det skulle da lige være noget mere om sidemisbrug. Men vi har vores egne uddannelser, og der er jo grænser for, hvor mange dage vi kan være væk. Vi har snakket om, at vi kunne tænke os noget netværk, hvor vi kunne udveksle erfaringer.