Slottet har bestået eksamenPlejehjemmet Slottet i De Gamles by har fået flotte karakterer i den tredje uvildige rapport. Eksamen er bestået, og sundhedsborgmesteren uddelte verbale roser. Alligevel fortsatte den efterhånden medievante pårørende sin kritik af personalet og forholdene på Slottet.

Af Merete Astrup

Det er blevet bedre at være gammel på Slottet i De Gamles By. Det fremgår uden antydning af tvivl i den tredje uvildige rapport, som  Revisionsaktieselskabet af 1.12 1962 står bag. Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø var heller ikke i tvivl: Slottet har fået flotte karakterer, endda med "pil opad", konkluderede den radikale sundhedsborgmester, da hun fremlagde rapporten.

Alle beboere på plejehjemmet har fået plejeplaner. De får tilbud om bad flere gange om ugen, og den hjemlige i hygge i fællesstuerne har bredt sig.

Beboerne kan deltage i borddækning og hvad der eller hører til i det omfang, de kan og vil. Personalet deltager nu i måltiderne sammen med beboerne. Det er såkaldte "pædagogiske måltider", hvor de kan hjælpe beboerne og være rollemodeller.

Mere tid til fysisk træning, og aktiviteter fra krydsogtværs til erindringsspil bliver også prioriteret højere.

Sundhedsborgmesteren fastslog ved offentliggørelsen derfor, at hvis der i fremtiden dukker enkeltsager op om huller i plejen på Slottet, bliver de behandlet som enkeltsager og ikke som et generelt problem.

Hermed sigtede hun til den konkrete sag, som udløste hele forløbet, nemlig Lise Kristensens videoovervågning af personalet på Slottet, som blev kendt for lidt over et år siden. Lise Kristensen var utilfreds med personalets behandling af en beboer, Henning Christensen, og sagen rullede i medierne.

Derefter blev videoovervågningen anmeldt til politiet, og den skulle have været for retten den 6. november sidste år. Men den blev udsat med den forklaring, at der mangler flere oplysninger i sagen.

Videoovervågningen fik lavinen til at rulle i Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, blandt andet fordi det faste personale nægtede at gå ind i Hennings Christensens lejlighed. Det alene har kostet kommunen penge til vikarer. Regningen lyder på i alt 172.000 kr. blev det oplyst på pressemødet, hvor rapporten blev offentliggjort.
 
Sagen flyttes
Den seneste rapport tilfredsstillede dog ikke Lise Kristensen. Hun har ufortrødent forsat sin kritik af personalets og af Slottets pleje af Henning Christensen.

Den 1. december udsendte sundhedsborgmester Inger Marie Bruun- Vierø en pressemeddelelse. Her informerede hun om, at hun og Lise Kristensen på et møde var blevet enige om, at Henning Christensen bliver flyttet til et andet plejehjem. (Det bliver Møllehuset i De Gamles By- red.)

Især dagbladet B.T. har taget godt imod Lise Kristensens kritik af Slottet. Avisen lagde således spalter til kritik og billede to dage efter, at beslutningen om Henning Christensens flytning var en kendsgerning.
 
Sagen om Slottet
I 2000 flytter den 80-årige Henning Christensen (HC) ind på Slottet i De Gamles By i København. HC er dement, benamputeret, og han kan ikke tale på grund af en hjerneblødning.

Marts 2002: HC`s veninde, Lise Kristensen (LK), fortæller pressen om en pleje, hun finder meget mangelfuld.

December 2003: LK installerer videoovervågning i HC`s bolig på Slottet. Det opdager personalet og melder LK til politiet. Samtidig beslutter de ansatte, at de ikke længere vil pleje HC. Vikarer sættes i stedet til at varetage plejen.

21. januar 2002: Sundhedsforvaltningen bestiller en uvildig undersøgelse af forholdene på Slottet.

31. april: Den stærkt kritiske uvildige rapport offentliggøres. Den viser, at plejen på Slottet ikke er god nok.

Maj: Det kniber voldsomt med at få foretaget de lovpligtige tilsyn af plejehjemmene i København. Der er kun foretaget 6 af 128. En undersøgelse af forvaltningens håndtering af tilsynsforpligtelsen startes.

28. maj: Tre direktører i Sundhedsforvaltningen sendes hjem og fritages for tjeneste, mens sagen kulegraves.

Juni: 70 timers videobånd optaget i HC`s lejlighed afslører, at nogle af de ansatte giver ham en upersonlig og mekanisk pleje. En rapport om videobåndene udarbejdes.

9. juni: En af direktørerne - Dorrit West - siger op.

22. juni. Bo Andersen, Københavns Kommunes sundhedsdirektør, fyres, da et advokatfirma har kulegravet forløbet om de manglende tilsyn.

Oktober: Krisen på Slottet blusser op igen, da personalet finder skilte i lejligheden med advarsler om, at der foregår videoovervågning - igen. De nægter at gå ind i lejligheden, og kommunen må igen rekvirere vikar-assistance.

 

Oktober: FOA går ind i sagen og bruger paragraffen om liv, ære og velfærd paragraffen af hensyn til personalets sikkerhed. Sundhedsborgmesteren lover at bakke op om personalet.


November: Retssagen om videoovervågningen skulle have været startet, men er blevet udskudt.

24. November: Den tredje uvildige rapport offentliggøres, og Slottet får ros.