Dødsdom over Ny LønAmter og kommuner har endnu engang bevist, at de ikke lever op til, at medarbejderne får den lønudvikling, der var aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2002. Opgørelser viser, at der ikke er udmøntet lønmidler ved de lokale forhandlinger i år i det omfang, som aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Jeg kan kun understøtte vores forbundsformand når han udtaler: "Det her ligner ikke livsforlængende behandling til Ny Løn, men snarere passiv dødshjælp. Jeg tror, at det her er dødsstødet til Ny Løn".

Af formand Palle Nielsen

Penge der skulle have været anvendt ved lokale forhandlinger i år, kommer nu via reguleringsordningen til udmøntning for alle den 1. april 2004. Udmøntningen bliver på 0,67% udover den i forvejen aftalte generelle lønstigning på 0,90%.
 
Konsekvensen er, at medarbejderne i de kommuner, som har holdt igen med de individuelle løntillæg i 2003, først får pengene via reguleringsordningen i april 2004. Derimod vil medarbejderne i de kommuner, hvor de aftalte lokale lønpuljer er forhandlet, samtidig få de 0,67% i regulering 1. april.
 
I 2004 vil vi således stå overfor kommuner, der kommer til at betale to gange. Kommuner, som har levet op til overenskomstaftalerne, men som nu står med uforudsete lønudgifter i 2004. Lønudgifter der ikke er dækning for i budgetterne. På trods af dette skal vi sikre, at pengene ikke tages fra de 0,4%, der er afsat til de lokale lønforhandlinger i 2004.
 
I de sidste ugers debat har formanden for Kommunernes Landsforenings Løn- og Personaleudvalg, Herlevs borgmester Kjeld Hansen udtalt, at de faglige organisationer, herunder FOA, har ligeså stort et ansvar som kommunerne for at Ny Løn halter efter i kommunerne. Han udtaler - "Det virker nærmest, som om de bevidst forsøger at bremse forhandlingerne".
 
Jeg ved, at borgmesteren bl.a. henviser til vores fagforening. Jeg vil godt gøre det helt klart. Vi har ikke og har ikke haft nogen som helst interesse i at blokere for lokale lønforhandlinger. Jeg skal medgive, at vi har haft interne forhold, der har medvirket til at vi ikke altid har været i stand til at gennemføre forhandlingerne i den hast, som vi også havde kunnet ønsket os.
 
Men der er altså to parter i en forhandling og det er ikke altid, at arbejdsgiverparten er forberedt, som vi kunne ønske os. Jeg kan også konstatere, at det ind imellem tager tid efter en forhandling at blive enige om selve forhandlingsresultatet. Men generelt fornemmer jeg, at vi har et positivt og konstruktivt samarbejde og forhandlingsklima omkring løn.
 
I februarnummeret af infoa vil vi se nærmere på lønudviklingen i kommunerne. Samtidig er vi i gang med at forberede arbejdet med de kommende overenskomstforhandlinger. Her bliver Ny Løn et centralt emne. Det arbejde kan du følge med i infoa i løbet af året.
 
Godt Nytår !