$name

Ja til fusionen med PMF

 
Urafstemningen er godt i gang, efter at FOA´s og PMF`s kongresser sagde ja til fusionen.
Bestyrelsen anbefaler vores medlemmer at stemme ja.
 
 Vi tror på, at en fusion mellem de to forbund kan blive til et nyt stærkt forbund. Ikke fordi stort altid er smukt, og fusioner er kun berettigede hvis de giver mening for medlemmerne.

Men på det grundlag som FOA og PMF er blevet enige om, tror vi på, at vi i fællesskab kan mere, end vi kan hver for sig.
 
Får vi det nye forbund bliver vi omkring 215.000 medlemmer, som udfører arbejde i eller for kommuner og amter.
 
FOA og PMF har flere andre fælles berøringsflader:
- Vi arbejder med velfærd og service.
- Vi har de samme arbejdsgivere
- Vi repræsenterer store grupper på det pædagogiske område, og PMF og FOA har samme holdninger på en række områder.
 
Fusion eller ej, så forandrer verden sig, og den forandrer sig stadig hurtigere.
Lige om hjørnet venter en ny kommunalreform, som med de nye streger på landkortet organiserer kommuner, amter, arbejdsopgaverne og finansieringen på en anden måde.
 
Vores modpart, de kommunale arbejdsgivere centraliseres, og Kommunernes Landsforening får en mere central rolle, når kommunalreformen føres ud i livet. og når Københavns Kommune melder dig ind.
 
Fusioner breder sig i fagbevægelsen og ikke mindst i LO, hvor der bliver færre og større forbund.
 
Efter kommunalreformen følger velfærdskommissionens udspil til, grundlæggende forandringer af fremtidens velfærd.
 
Og her er de offentlige ansattes placering vigtig, for det handler om indflydelse i kommunen, på arbejdspladsen, på faget. Og ikke mindst på, hvordan fagbevægelsen kan på virke udviklingen af den offentlige sektor, og det danske samfund.

Fremtidens krav til de faglige organisationer er hverken ren centralisering, eller ren decentralisering. FOA og det fælles forbunds fremtid ligger midt i mellem.
 
Vi skal udvikle et forbund, der handler stærkt lokalt på baggrund af et aktivt lokalt demokrati, og som handler på baggrund af et stærkt og forpligtende landsdækkende fællesskab.
 
Det betyder, at vi skal omstille det centrale forbund til at varetage andre opgaver. Forbundet skal levere en form for central opbakning, når mere selvhjulpne afdelinger i fremtiden får brug for hjælp.
 
Det handler om, om at skabe kort afstand mellem medlemmer og organisation.
Det handler om, at skabe lige så kort afstand mellem ord og handling.
 
Der ud over skal vi opprioritere arbejdet med faggruppernes faglighed, og her har vi et godt afsæt i vores beslutninger på kongressen i oktober. Vor øgede fokus på faglighed, skal selvfølgelig føres med over i det nye forbund. Og her er vi også helt på bølgelængde med PMF.
 
Jeg vi tror på, at et fælles forbund i højere grad kan sætte dagsordenen, på det offentlige område.
Et fællesforbund bliver den største organisation på det pædagogiske område, og et fællesforbund kan måske blive omdrejningsaksen for samling, af offentlige ansatte i LO.