$name

Prisindstilleren til årets praktiksted

 

Her er hun så, årets praktikpris-indstiller. Solveig Eiskjær Sørensen.
Hun er kvinden bag indstillingen til Aktivitetsteamet, som blev kåret til årets praktiksted.
Hun har netop afsluttet sin uddannelse til social- og sundhedsassistent.
 
Af Merete Astrup
 
Solveig Eiskjær Sørensen indvilliger kun modstræbende i at medvirke i dette interview.
- Jeg har ikke lyst til sådan, at blive en offentlig person. Det er jo ikke mig, der er interessant, siger hun, og tilføjer:

- Men jeg vil meget gerne fortælle, hvorfor jeg har indstillet Aktivitetsteamet.
Og sådan blev det.

I sidste nummer af infoa kunne du læse en reportage fra årets praktiksted under overskriften "Plads til alle".

- Det er en rigtig god overskrift for, der er nemlig plads til alle. Meget af det som den nuværende elev udtaler i artiklen stemmer fint overens med mine oplevelser og de begrundelser, jeg har givet i min indstilling, fortæller Solveig og glemmer efterhånden, som hun fortæller, genertheden.
Hendes roser til praktikstedet kommer lige fra hjertet.
 
En erfaren dame.
Hun er oven i købet en dame med rige erfaringer for at vurdere. Hun har selv været både elev og praktikvejleder.

Hun har arbejdet i mange år som sygehjælper, hvor hun selv havde elever, og nu har hun så været elev i sin assistentuddannelse.

- Jeg har et sammenligningsgrundlag, derfor er jeg slet ikke i tvivl om at Aktivitetsteamet
fortjener prisen, siger hun.

- Hvordan fik du idéen til at deltage i prisindstillingen? 
- Den fik jeg fordi, det er vigtigt at sætte fokus praktikken. Man må gerne som praktiksted få at vide, at man er god, og at man er dygtig.

Vi skriver det selvfølgelig i vores evalueringer, men jeg ville godt have at andre fik det at vide, og det kunne jeg gøre på denne måde, forklarer Solveig.

Hun var meget længe om skrive, for hun ville være helt sikker på, at hun fik skrevet sine oplevelser på en rigtig god måde, og det skulle afspejle, hvad hun mente.

Solveig havde skrevet sin indstilling uden at fortælle sine kolleger i Aktivitetsteamet om det. Det skulle bare være en stille overraskelse. Hun var jo videre i sit næste praktiksted, så hun skrev bare.
- Havde jeg vidst, at det skabte alt dette polemik, så havde jeg nok indviede dem i mine planer, smiler Solveig, mens hun kigger på den smukke buket blomster, hun lige har hentet hos faglig sekretær Anne-Lise Nielsen i fagforeningen.

Solveig kunne nemlig ikke selv deltage i Store Praktikdag, hvor al polemikken foregik.
 
Unikt sted
- Det er godt, at jeg skrev, for stedet er unikt og så specielt. Jeg er bare så glad over, at de fik prisen. De har fortjent det.

Solveig understreger, at når hun siger de, så mener hun både personale og brugerne.
Aktivitetsteamet er et værested for sindslidende, og brugerne er selv med til at skabe indholdet på stedet.

- Der er virkelig plads til alle. Brugerne tager rigtigt godt imod elever. De er meget fantastiske, for man skal huske, at de ikke altid har det lige godt. Men de er gode til at tage imod, fordi hele miljøet er så trygt, mener Solveig.

 Tryghed følte man også som elev, og det er medvirkende til, at det blev et lærerigt og udbytterigt sted at være elev. Man fik rum og tid til at læse.

- Jeg har lært så meget om socialpsykologi og sindslidende.
- Her får eleven udfordringer, på det niveau man befinder sig på. Man får lov at prøve,
 og samtidig hiver personalet mig i land, hvis jeg er på vej ud på dybt vand. Det lærer man af.
Jeg fik til i den sidste del af praktikperioden lov til at have mine egne hjemmebesøg.

Det man som elev oplever lige fra starten, er en veltilrettelagt praktikperiode. Der er intet overladt til tilfældighederne, og man er ventet, fortæller hun.

Solveig var meget glad for at modtage et velkomstbrev. Det burde man få fra alle praktiksteder, men sådan fungerer det desværre ikke.

- Jeg var egentlig lidt overrasket over min egen reaktion. Men jeg opdagede, at det betød virkelig noget for mig, at jeg var ventet. Sådan var hele perioden veltilrettelagt med løbende og planlagt undervisning, forventningssamtaler, midtvejsevalueringer og slutevaluering.
 
Overskud og lyst
- Hvorfor er det ikke bare sådan alle steder?
- Man kan ikke gøre tingene ens alle vegne. Aktivitetsteamet er et lille sted, hvor alle er sammen hver dag og hele tiden.

Forholdene på en stor hospitalsafdeling eller et stort plejehjem er anderledes. Det har jeg også prøvet. Men efter min opfattelse er lysten til sit arbejde en vigtig faktor for at blive gode praktikvejledere. Det kræver overskud at have elever, og det skal være til stede.

Og så skal man se eleverne som en positiv ressource i hverdagen og ikke bare som et par ekstra hænder.

Dertil kommer elevens egen indstilling til sin praktikperiode.

- Man har også selv et ansvar for at få en god praktik. Hvis man selv møder op og er sur og ligeglad, bliver det ikke en god praktik, uanset hvad der sker. 
Solveig skal starte på sin gamle arbejdsplads på KAS Gentofte. Det glæder hun sig også til.

- Kan du bruge erfaringerne fra årets praktiksted?
- Jeg vil da gøre mit bidrag til, at min afdeling gør noget lignende overfor eleverne. Jeg tror viljen hos mange af mine kolleger er til stede, kommer det fra Solveig Eiskjær Sørensen.

Hun hanker op i blomster og i muleposen med FOA gaver fra hylderne med merchandise.
Det er blevet buldermørkt udenfor. Vores aftale skulle nemlig helst forgår efter arbejdstid.
Årets prisindstiller havde ikke lyst, som hun siger, til at bede om fri fra sit nye praktiksted, for at fortælle om årets praktiksted.