$name


Da dag blev til nat

Lønforhandlingerne på Kærbo Plejecenter blev en langstrakt affære. Dag nåede at blive til nat inden et tilfredsstillende resultat lå på bordet.
- Forhandlingerne foregik i en god stemning, og vi har selv lært meget i hele forløbet, siger tillidsrepræsentanten Annie Frederiksen
Af Merete Astrup

- Nu ved jeg, hvad de laver i Forligsinstitutionen, når de går ud og ind af dørene. De regner og dividerer bag lukkede døre i håb om at komme til et fælles resultat. I vores lønforhandlinger blev det til mange gange renden ud og ind af dørene, fortæller Annie Frederiksen.
De har forhandlet Ny Løn tidligere på Kærbo, men denne gang var forberedelserne til forhandlingerne meget grundigere, da fagforeningen har været med i det forberedende arbejde.

Timer givet godt ud
- Denne gang har vi i samarbejde med faglig sekretær Nanny Bisp, gjort meget ud af, at udfylde og gennemgå jobprofilskemaerne. Vi har delt jobprofilskemaer ud til alle medarbejdere, og vi har hjulpet de kolleger, der syntes, at de var svære at udfylde. For der er nogle der synes, at det er svært. Der var også kolleger der syntes, at det er lige meget med de skemaer. Dem har vi brugt tid på at forklare, at det er for den enkeltes egen skyld, at jobprofilskemaet skal ligge der, forklarer Annie Frederiksen.
Tre timer hos Nanny Bisp, brugte Annie Frederiksen og Henriette Armad, suppleant, hvor de gennemgik hvert enkelt jobprofilskema, hvorefter de gik tilbage til arbejdspladsen for at få mangler med og fejl rettet.
Tre timer igen dagen efter med skemaerne.
- I alt 6 timers intens arbejde med jobprofilskemaerne viste sig i forhandlings forløbet at være tiden værd. Jobprofilskemaerne er det vigtigste redskab for lønforhandlingerne. Det vidste vi ikke sidste gang, men nu har vi jobprofilerne, og de skal blot justeres i de næste lønforhandlinger.
På Kærbo satte forhandlerne sig omkring bordet kl. 9.00. På lønmodtagersiden forhandlede faglig sekretær Nanny Bisp, Annie Frederiksen og Henriette Armad. På ledelsessiden forhandlede plejehjemslederen og hendes kontorchef. Der var bestilt morgenmad.

Døde plejer
Men da urets visere nærmere sig kl. 13.00 var forhandlingerne dårligt nok kommet i gang.
- De første hurdler vi skulle overvinde, det var hele diskussionen "det plejer vi, og det hører med i jobbet". Ledelsen havde, som Nanny Bisp udtrykte det, ikke forstået at hele essensen i Ny Løn er at gå ind og se på hver enkelt medarbejders funktioner og kvalifikationer i jobbet. Tidligere tiders opfattelse af, at alt bare er noget man gør, fordi det hører til jobbet, er blevet aflivet sammen med det automatiske lønsystem. Det er en diskussion, der kan tage lang tid, kan jeg godt fortælle dig, erindrer Annie Frederiksen klart.
Hun giver et eksempel: En afdeling på Kærbo havde været uden afdelingssygeplejerske i 6 måneder. Opgaverne blev varetaget af en gruppe andre medarbejdere. De har haft ledende funktioner og flere opgaver, som naturligvis skulle udløse tillæg. Det faldt dog ikke helt naturligt for ledelsen. "For arbejdet skulle jo gøres".
Eller sygehjælperen der giver insulin. Her mente ledelsen, at det bare hørte med til jobbet. Ja, men det er en kvalifikation hun har tilegnet sig.
Efterhånden som urets visere bevægede sig langt hen ad eftermiddagen, kom der skred i forhandlingerne i en sådan grad, at man blev enige om, at de måtte fortsætte, og der blev bestilt kombineret frokost og aftensmad.
Annie Frederiksen fortæller:
- Det var på det tidspunkt at regnemaskinerne kom frem, fordi vi nu var nået til en fælles forståelse af hvordan den Ny Løn fungerer.
Desuden var vi nået til enighed, om at få rettet de mange fejl, som ledelsen havde lavet i deres beskrivelse af jobprofilerne. Nu kunne vi blive konkrete.

Som i Forligsen
Og det er her Annie Frederiksens sammenligning med Forligsinstitutionen kommer ind i billedet.
Som i Forligsinstitutionen - sådan også på Kærbo. Forhandlingerne strakte sig så dagen nåede at blive til nat.
- Det var hårdt, men det var også afsindigt spændende. På et tidspunkt var vi trætte, undtagen Nanny Bisp, som meddelte at hun var villig til at forhandle til der lå et resultat, siger Annie Frederiksen.

Sådan blev det!
Kl. 01.00 om natten lå resultatet på bordet.
Annie Frederiksen og Henriette Armad var glade for forhandlingerne og resultatet, og kollegerne var så tilfredse, at de roste deres forhandlere og resultatet.
- I kroner og ører er det ikke den store formue, den enkelte får, så på den måde ser det ikke ud af så meget. Men vi har fået nogle løft til kollegerne og vi har frem for alt fået slået hul på Ny Løn. Vi ved nu, at vi fremadrettet skal bruge lønsystemet til noget mere. Vi har nået et godt resultat nu, om et par år når vi et flot resultat, siger Annie Frederiksen overbevisende.
- Vi ser gerne, at fagforeningen er med ved forhandlingsbordet også næste gang. Det er friskt at få en ude fra kommende, og i denne her forhandling har vi lært meget af Nanny Bisp, hun fik blandt andet slået fast overfor ledelsen, at ting ikke er gratis - alt ting koster. Det havde vi ikke selv formået.
Det vi stadig savner, det er ledelsens manglende forståelse for, at personalefastholdelse også handler om løn. Men der er nok længere vej til et resultat, slutter Annie Frederiksen.