$name

Optakt til slutspil for ny løn eller...

Kommunerne har vedtaget deres budgetter. Ny løn blev en del af budgetspillet, da kommunerne manglede penge. Det fik både lønmodtagerside og arbejdsgiverside til at trykke på advarselslamperne.
 
 
Af Merete Astrup
 
Få måneder efter, at de nye overenskomster er trådt i kraft, har der været forskellige forsøg på at smutte uden om den individuelle lønudvikling.
 
I nogle kommuner blev de individuelle løntillæg til et spareobjekt, som for eksempel Kolding, Albertslund og Rudkøbing, som er de kommuner, der har været kendte. Fælles for dem var, at de ville beskære i lønpuljen for at finde penge til at andre udgifter.

Det er p.t. ikke kendt om andre kommuner har haft samme planer, eller om nogle har gennemført dem.
 
Blå blink
Men de tre kendte var også nok til at både FOA`s forbundsformand Dennis Kristensen, og formanden for Kommunernes Landsforening (KL) advarede kommunerne mod at spare på ny løn.

Senere kom også KL´s lønforhandler borgmester Kjeld Hansen (S) på banen og gav kommunerne en opsang.
Om de spareivrige kommuner, sagde Kjeld Hansen i pressen, at det er møgirriterende.

Han mener, at ny løn er kommet for at blive, og at der skal flere penge ud til ny løn i fremtiden.
Han henviser til den seneste forskningsprojekt, som udkom i oktober, som også nævner et større økonomisk råderum som en forudsætning. 

Dennis Kristensen, ser også gerne at ny løn har en fremtid. Men det afhænger af om parterne, får den til at virke på en hensigtsmæssig måde.

-Vi skal på længere sigt skabe målbare større resultater med ny løn. Og arbejdsgiverne har ret i, at der så i givet fald skal tilføres flere penge til ny løn. Men det kræver, at der er nogle forudsætninger, der må og skal opfyldes.

Kommunerne skaber grobund for at få ny løn afskaffet. Hvis vi ikke får gang i de lokale forhandlinger og nogle rimelige resultater for alle grupper så holder ny løn ikke i 2005.
mener Dennis Kristensen.

I det sidste nummer af FOA bladet skriver han i sin leder under overskriften "Knald eller fald for ny løn", at lykkes det ikke at vende udviklingen, så har ny løn udtjent sin værnepligt.
 
Retfærdig løn
Det nye store forskningsprojekt viser også, at der er store problemer. Begejstringen hos medarbejderne er til at overse, og arbejdsgiverne har store problemer med at få systemet til at virke.

Hvis det skal virke, betyder det blandt andet, at ny løn skal blive retfærdig løn. Indtil videre ser det ud til at de lavest lønnede har betalt for de højest lønnet. Hvis ny løn skal være retfærdig løn, skal basisgrupperne med.

I forskningsprojektet fremgår det, at det er nødvendigt, at der kan skabes målbare resultater med ny løn.

Oven i det hele viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at de kommunalt ansatte sakker bagud med lønnen.

I gennemsnit er deres lønstigninger sidste år steget med 2,5 %, mens de privat ansatte har fået gennemsnitlige stigninger på 3,7 %.  De statslige ansatte topper med en stigning på 4,2 %.
En sådan lønudvikling gør ikke de kommunale og amtskommunale arbejdspladser attraktive.

Budgetlægningen i år har vist at politikerne tænker kortsigtet fra budget til budget.

Ifølge forskningsprojektet bør kommuner og amter tænke på længere sigt, hvor der bliver rift om arbejdskraften.

Kommunerne bør lytte til alle advarsler, ellers er det måske optakten til slutspillet for ny løn.