$name

Rygskolen uddanner elev nummer 100

 
På Rygskolen arbejdes systematisk med at uddanne ressourcepersoner, så det udegående personale i hjemmeplejen i København bedre kan skabe et sundt arbejdsmiljø og hindre skader i ryg, arme og skuldre.
 
Af Ulla Nygaard
 
Gamle, indgroede vaner og fastlåste holdninger er nogle af de sværeste modstandere i forebyggelsen af rygskader hos medarbejdere i hjemmeplejen. Det har man måttet sande i mange kommuner. Også i Københavns kommune, hvor Rygskolen startede tilbage i 1994.

- Vi tilbød et endags kursus hvert år til medarbejdere og ledere i hjemmeplejen. Men kurserne i forflytning havde ikke rigtigt effekt. Derfor læner vi os nu op ad erfaringer fra især Norge, hvor man er foran i forhold til at skabe forandrin­ger i ude arbejdslivet, siger leder af Rygskolen, Randi Bitsch.

Ændringerne i uddannelsen startede efter en større konference i hjemmeplejen i 1998, hvor Rygskolen begyndte at uddanne ressourcepersoner gennem et længere forløb, og hvor ressourcepersonerne blandt andet uddannes til at inspirere og vejlede deres kolleger. Nu er kursist nummer ét hundrede blevet uddannet.
 
Syv dage i rygskole
En ressourceperson udvælges af kollegerne i gruppen. Det er en ildsjæl, der brænder for et bedre arbejdsmiljø, og som derfor er stærkt motiveret for at tage på kursus i det. Den anden halvdel af ressourcepersonerne er ledere i hjemmeplejen.

- Det er utrolig vigtigt at have lederne med i uddannelsen, så der opstår et ejerskab til den nye viden. Vi ser faktisk, at det fungerer aller bedst i enheder, hvor ledelsen bakker op om formidling af viden og ændringer i rutinerne, siger Dorthe Beckwith. Hun er underviser på Rygskolen, der har i alt fem medarbejdere.

Ressourcepersonerne uddannes i et forløb over syv uger, hvor de er på skole i tre moduler på tre, to og to dage. Imellem modulerne arbejder de med opgaver på arbejdspladsen.

Rygskolen kørte uddannelse er ressourcepersoner parallelt med endags kurset indtil år 2000. Herefter har man udelukkende tilbudt kurset over syv dage til enhederne i hjemmeplejen i København.

- Vi når igennem alle enheder i hjemmeplejen Københavns kommune igennem inden sommeren 2003, fortæller Randi Bitsch.

Tilbage i ny rolle
Formålet med uddannelsen er at skabe et sundt arbejdsmiljø og forebygge skader blandt personalet i hjemmeplejen.

- Ud over teknikker i forflytning er formidling også en del af uddannelsen. Kursisterne skal jo tilbage på deres arbejdsplads og optræde i en ny rolle, hvor de skal vejlede og inspirere deres kolleger til at benytte teknikkerne, forklarer Dorthe Beckwith.

- Vi er med i planlægningen og også i implementering og vedligeholdelse i enhederne. Efter uddannelsen skal ressourcepersonerne på en årlig opfølgningsdag ligesom,  de kan deltage i temadage. Vi håber samtidig at kunne skabe netværk blandt dem, tilføjer Randi Bitsch. 
  
Borgerne skal selv
Kursusholdet med kursist nummer et hundrede er ved at afslutte, og her har social- og sundhedspersonalet fået en del med sig hjem.

- Det væsentligste er, at vi skal lære at lade borgerne bruge deres egne ressourcer, og passe på vores egne krop. Vi er blevet mere opmærksomme på, hvad det er vi gør, og hvordan vi bør gøre, siger social- og sundhedshjælper Dorte Holck Mortensen fra Vanløse.
 
Kursisterne føler sig ikke som eksperter, men de ved , at der er hjælp at hente i Rygskolen, når de skal vejlede deres kolleger i teknikker om forflytning af personer i eget hjem.

- Vi skal blandt andet være med til at ændre holdninger, f.eks. den holdning, at det er lettere lige at gøre det selv, hvis man har travlt. Selvfølgelig ændrer vi ikke holdninger over en nat, men f.eks. bruger vi vores viden, når vi introducerer nye medarbejdere, siger Birgit Skog fra Indre Østerbro.

Kollegerne er både nysgerrige og åbne når kursisterne har været af sted på kursus, så de nye ressourcepersoner har det godt med at skulle tilbage og formidle ny viden og være med til at skabe nye, sunde rutiner i arbejdet med borgere i eget hjem.