$name

Tillidshverv og parløb

Hej vi ses senere!
Entreen i Dorte og Flemmings Nørgaards lejlighed, var efterhånden stedet hvor de sås, når den ene var på vej ud og den anden på vej ind.
Begge er tillidsrepræsentanter på deres arbejdspladser. Et tilbud i FIUs kursuskatalog om parkursus vakte Dortes interesse

Af Merete Astrup

Ægteskabet har overlevet 26 år, og opdragelsen af en datter, der for seks måneder siden fødte Dorte og Flemming et barnebarn.
Ægteskabet er ikke truet, men da Dorte fulgte i ægtemandens tillidsmands fodspor fra 1. januar i år, tænkte hun over, hvordan og hvorledes det kunne forenes. Ikke mindst set i lyset af det nye barnebarn, som der skal være tid til.
Efter fire år som suppleant, blev Dorte valgt til TR for sine 114 kolleger i hjemmeplejen Sundby Sydvest.
Flemming har været tillidsmand i mange år for sine kolleger ved Kongens Artilleriregiment på Sjælsmark Kaserne. De er organiseret i HKKF ( Hærens Konstabel- og Korporalforening.) Han har været TR siden datteren var lille.
I den periode, har Dorte passet det derhjemme.
Altså ud udover sit fuldtidsjob i hjemmeplejen, samt bestyrelsesposterne i henholdsvis børnehavens forældreråd og skolebestyrelsen igennem datterens opvækst.
Og det hele er egentlig gået smertefrit.
- Vi har det samme livssyn, og vi er begge politisk aktive mennesker, for vi synes, at det er vigtigt at være med, så vi har altid haft en forståelse for hinanden. Det er er nok det afgørende, forklarer Dorte.
Men noget kunne der måske ændres på.
Og nu lå FIU kataloget altså på bordet, fordi Flemming skulle planlægge, hvilke kurser han skulle på i løbet at 2002.
Dorte kiggede ham over skulderen.
"Tillidshverv og parløb". Kurset har eksisteret i 10 år, og henvender sig til par, hvor den ene eller begge har tillidshverv i fagbevægelsen.
Som kursets titel fortæller, handler det om at få alle de faglige aktiviteter forenet med familielivet. Kurset ledes af den socialrådgiver og en pyskolog.
- Hvaffor`et kursus?
Lød det umiddelbart fra Flemming.
- De kurser jeg hidtil har søgt, har været kassererkurser, faglige grundkurser og andre helt håndgribelige kurser. Så jeg skulle lige vende den en gang.

Flemming kunne godt se, at Dorte havde ret i, at de var begyndt at gå lidt forbi hinanden.
Så det var måske meget godt lige, at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvor hinanden var.
-Vi blev enige om, at vi sikkert godt kunne få noget med hjem. Det kunne i hvert fald være sjovt at prøve.
Som sagt så gjort.

Indforstået .
- Vi fandt ud af, at vi egentlig ikke helt har været klar over, hvad vi hver i sær foretager os. Ikke fordi vi ikke har snakket sammen. Men meget har været indforstået, så der var noget, der aldrig blev sagt, fortæller Flemming og Dorte efter, at de er kommet hjem fra kurset.
Flemmings arbejdsplads er en mandearbejdsplads og Dortes en kvindearbejdsplads.
Der er virkelig kulturforskelle.
- Jeg har altid troet, at Dorte vidste det samme som mine mandlige kolleger, og at hun forstod tingene som mine mandlige kolleger, men sådan er det jo ikke. Sådant noget tænker vi mere over nu, og det giver samtalerne et andet indhold, fordi vi spørger ind til tingene, forklarer Flemming. .
Dorte tilføjer:
- Der er forskel på, hvad der opfattes som problem på en arbejdplads med mange kvinder og en med mange mænd. Der er forskel på, hvad der snakkes om.

På Restaurant
På kurset indgik parrene en aftale om, hvad de kunne gøre anderledes.
- Fremover skal vi lidt mere ud i byen og spise, griner Dorte.
På kurset fik de nemlig sat ord på, hvad der irriterer dem.
Dorte har savnet at gå på restaurant.. Flemming har haft lyst til hjemmelivet og afslapning i sofaen, fordi han har fået dækket sine "gå i byen" behov gennem sine kurser, konferencer og møder gennem årene.
Og Dorte har forstået.
Hun fandt på kurset også ud af, at det irriterer hende, at Flemming altid har sin mobiltelefon åben.
- Hvad enten vi er i sommerhus, eller vi sidder og spiser middag herhjemme har den mobil været åben, og nu har jeg fået det sagt. Og vi har fundet ud af, at så vigtigt er det jo heller ikke, at den altid er åben.
Hvorfor hun ikke har sagt det tidligere, forklarer hun således:
- Jeg har ikke været bevidst om det, før vi fik sat ord på. Det er noget med den indforståethed og forståelse, vi har haft overfor hinanden.
Kurset har en opfølgning, hvor "kontrakterne" bliver efterset.

God investering
Ægteparret Nørgaard mener selv, at de har rimeligt nemt ved at overholde deres "kontrakt" De er mere spændte på, at høre om de andre seks par fra kurset har kunne overholde deres.
De andre par har mindre og helt små børn, og det er nogle helt anderledes svære vanskeligheder de støder ind i.
- Kurset fungerer sådan, at vi alle bidrager til hinanden. Vi har givet nogle af vores erfaringer, og vi har fået nogle andre erfaringer og en viden, som vi også kan bruge i forhold til vores yngre kolleger, fortæller ægteparret.
Til beroligelse for dem, der tror, at det er et kursus, hvor hvert par bliver sat ud på gulvet i terapi, fortæller Flemming:
- Kurset foregår sådan, at vi gennem debatter og samtaler tager fat på problemerne i fællesskab. Der er mange problemer, der er ens for de fleste. Vi ved det bare ikke.
- Kurset er en rigtig god investering for de unge inden, det går galt. Jeg har set så mange af mine faglige aktive kolleger blive skilt undervejs, siger Dorte.
- Det bliver jo ikke nemmere at være tillidsrepræsentant. Det kræver mere og mere tid, fordi vi får nye opgaver og mere komplicerede opgaver. Hvis vi bare tager arbejdet med Ny Løn og arbejdet med at organisere kollegerne, så har vi nok at se til. Det kræver noget på hjemmefronten. De unge i dag kommer jo ikke væltende ind i fagforeningerne, og de har ikke den samme forståelse for det faglige arbejde, som vi har mødt tidligere. Så er der blot de mindste knuder på hjemmefronten, får man ikke de unge til at bruge så meget tid på tillidshverv, mener Flemming.

Hvorfor så svært
Det sidste siger han blandt andet med henvisning til Dortes fagforening. Hun er det første FOA medlem, der har deltaget i kurset "Tillidshverv og parløb".
- Jeg fik også først afslag med den begrundelse, at kurset var for dyrt.
Hun blev stædig.
Efter lange og mange telefonsamtaler lykkedes det, fordi Flemmings fagforening indvilgede i at betale halvdelen af kursusgebyret.
Normalt er det sådan, at man søger kurset som par, og betaler som par. I dette tilfælde var det Dorte, der som tillidsrepræsentant søgte FOA, Social-og Sundhedsafdelingen.
- Jeg håber da, at jeg har banet vejen for andre. Vi har fået meget med os hjem, og som sagt tror jeg, at især de yngre kan få endnu mere. De har i det mindste mange år forude, hvis de holder, fastslår Dorte Nørgaard.
I lejligheden på Amager, er møderne i entreen ikke afskaffet. Men det gør heller så meget, når bare ægteparret husker at sætte sig ned og fortælle hinanden, hvad der sker og hvorfor. Så er der også tid til at nyde barnebarnet.