Heidi Schack og Hava Krijezi
Heidi Schack og Hava Krijezi, begge social- og sundhedshjælpere, tog imod Furesø Kommunes tilbud om et kursus målrettet ordblinde. ”Gør det!”, lyder deres råd.
Foto: Henrik Frydkjær

Bedre til ord, tal og IT

Furesø Kommune tilbyder medarbejderne kurser i IT samt læsning og skrivning af fagsprog . I arbejdstiden vel at mærke.

Af Anne Guldager

  

I Furesø Kommuneføres screenes alle, både medarbejdere og ledere under Center for Sundhed, for at afdække, om de har brug for flere kompetencer i forhold til læsning, skrivning og IT.

Det sker ikke, fordi ansatte i Furesø skiller sig særligt ud, men fordi Furesø har taget fat på en udfordring, man deler med kommuner over hele landet.

Problemer med at læse og skrive

Ikke færre end 600.000 voksne danskere har problemer med at læse og skrive. Og det er ikke udfordringer, der forsvinder, selvom det lykkes at gennemføre en uddannelse og få et job.

Det mærker for eksempel de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne, i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor opgaver flyttes fra sygehusene, og det derfor hele tiden er nødvendigt at lære nyt for at følge med.

Borgere, der tidligere ville have været indlagt og anset som patienter, bliver i dag i større grad tilbudt pleje og behandling på plejecentre eller i hjemmeplejen, og medarbejdernes arbejdsopgaver er derfor langt mere komplekse og kræver mere faglig dokumentation.

Derfor er problemer med faglig læsning, skrivning eller med at anvende IT en større udfordring i dag end for bare få år siden.

Alle screenes

Som en del af overenskomsten har KL, 3F og FOA aftalt projektet ”Bedre til ord, tal og IT i en række kommuner i 2016-17, hvor alle medarbejdere og ledere screenes for at finde ud af, om de har behov for at få udviklet deres kompetencer på de tre områder.  

De medarbejdere, som viser sig at have behov, og som er motiverede, tilbydes efterfølgende et gratis kursus i arbejdstiden og med fuld løn.

En af de medvirkende kommuner er Furesø, hvor kompetence- og udviklingskonsulent Bente Søndergaard glæder sig over, at både ledelse og medarbejdere har taget godt imod projektet.

Prikker ingen

 Screeningen har været obligatorisk for alle, men det er op til den enkelte medarbejder, om han/hun efterfølgende vil tage imod et eventuelt tilbud om et kursus.

Og ingen, heller ikke den nærmeste leder, får at vide, om screeningen har afsløret et behov. Det bliver mellem den pågældende medarbejder og de konsulenter udefra, der har gennemført screeningen, forklarer Bente Søndergaard.

”Vi prikker ingen. Målet er ikke at skille nogen ud, men tværtimod at holde på vores dygtige medarbejdere og tiltrække flere med samme engagement”.

Det koster på både kvalitet og trivsel, hvis medarbejdere ikke føler sig klædt på til deres opgaver, mener Bente Søndergaard.

”Når vi nu ved, at en del medarbejdere er udfordrede på anvendelsen IT samt læsning og skrivning af fagsprog, synes jeg, det er fantastisk, at de alligevel får det til at fungere så fint i arbejdslivet. Men det må koste personlige ressourcer, og som arbejdsplads kan vi ikke forvente, at folk lærer noget, som de ikke har forudsætningen for at kunne lære. Kommunerne kan sende medarbejderne på nok så mange faglige kurser, uden at det nødvendigvis nytter ret meget, hvis ikke grundlæggende forudsætninger og kompetencer til at læse fagligt dansk og anvende IT - og dermed kunne tilegne sig ny viden - er på plads”.

Et løbende behov

Foreløbig har 120 medarbejdere efter at være blevet screenet sagt ja tak til at komme på kursus i enten faglig dansk, redskaber til ordblindhed eller IT. Særligt hvad angår IT har behovet vist sig langt større end forventet, men inden året er omme, vil 60 medarbejdere have været på IT-kursus og dermed være mere klar til 2018, der både byder på øgede krav til dokumentation og nyt IT-system.

Undervisningen i IT finder sted på to-dages kurser, mens de øvrige kurser er 1 dag ugentligt i otte uger. Indholdet på alle kurser er praksisnært og forholder sig direkte til medarbejdernes hverdag i form af tekster med sundhedsfaglige ord og cases fra arbejdslivet.

Når alle nuværende medarbejdere i Furesø har været på kursus, vil nye være kommet til.

”Der er et løbende behov for kompetenceudvikling”, siger Bente Søndergaard og tilføjer, at hvis projektet lukkes ned, så kommunen ikke kan hente penge i Den Kommunale Kompetencefond til vikardækning, vil det være en stor udfordring at få økonomien til at hænge sammen.

Politisk opbakning

Fra politisk side er der opbakning til projektet, forsikrer formand for social- og sundhedsudvalget i Furesø, Susanne Mortensen (K).

”Vi har stort fokus på at fremme kvaliteten i forhold til borgernes pleje og omsorg, og på at medarbejderne trives. Medarbejderne skal kunne opleve sig kompetente i deres varetagelse af opgaver, og derfor prioriteres og systematiseres arbejdet med kompetenceudvikling”.

Susanne Mortensen tilføjer, at kommunen har høje ambitioner i forhold til varetagelsen af opgaver i det nære sundhedsvæsen. ”Og det forudsætter, at vi kan fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forbavsede på den gode måde

”Jeg har ikke hørt om en eneste, der er imod det her. Men jeg har mødt flere, der har været forbavsede på den gode måde”. Sådan siger fællestillidsrepræsentant i Furesø Kommune Anette Ryberg om sine kollegers reaktion på, at alle er blevet screenet. Den gode forbavselse skyldes, at dem med behov er blevet tilbudt undervisning med fuld løn i arbejdstiden, men det manglede bare, mener Anette Ryberg.

”Det gavner jo i den grad arbejdspladsen både i forhold til den kvalitet, vi kan levere, og i forhold til rekruttering. Vi vil gerne være en arbejdsplads, der er så god, at folk søger hertil, fordi vi er dygtige”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Også Høje-Taastrup og Ballerup kører projekter med screening og tilbud om kurser i arbejdstiden. 

 

Læs interview med Heidi og Hava, to af deltagerne i projektet - artikel "Gør det" fra FOSU 4 2017