Hvorfor anmelde vold og hvortil

Hvis du har været udsat for et voldeligt overfald på din arbejdsplads, så er det ikke noget som du blot skal accepterer. Vold er et overgreb og ikke noget man er ansat til at skulle kunne tåle i jobbet.

Hvis du er kommet til skade ved et voldeligt overfald, så skal du ikke blot anmelde sagen til Arbejdsskadestyrelsen, men også til Erstatningsnævnet for voldsoffer under Civilstyrelsen i Justitsministeriet.
 
Sager i Erstatningsnævnet for voldsofre kan være meget komplicerede, derfor gør du klogt i at rette henvendelse til FOA, så vi kan hjælpe dig.

Hvis din skade i Erstatningsnævnet anerkendes, så kan der udbetales en godtgørelse for svie og smerte i sygemeldingsperioden. Måske er du også berettiget til tabt arbejdsfortjeneste eller differenceerstatning for tabt af erhvervsevne?

Anmeldelser skal afleveres hos politiet, men desværre afviser de tit folk – så lad os hjælpe dig, hvis du har fået en arbejdsskade der er voldsbetinget.