Hvad er godtgørelse for varigt men?


Hvad er godtgørelse for varigt mén?


Godtgørelse for varigt men er en kompensation for de gener og begrænsninger, som skadelidte får i sin dagligdag som følger af skaden.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer menets størrelse på grundlag af lægeerklæringer fra de læger eller det hospital, hvor skadelidte har været undersøgt eller behandlet.

Menet skal være på mindst 5 % før Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at der kan udbetales erstatning.

En eventuel men-erstatning vil blive udbetalt som engangsbeløb, og der skal ikke betales skat af beløbet.