Hvad er erstatning for tab af erhvervsevne?

Hvad er erstatning for tab af erhvervsevne?


Erstatning for tab af erhvervsevne er en kompensation for den fremtidige indtægtsnedgang, skadelidte får som følge af arbejdsskaden.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om skadelidte er berettiget til erstatning på baggrund af oplysninger om indtægt før og efter skaden.

Der lægges vægt på:
• Om skadelidte har genoptaget arbejdet helt eller delvist.
• Om skadelidte på grund af skaden har skiftet til andet arbejde med
  lavere løn.
• Om skadelidte får sygedagpenge, revalideringsydelse, efterløn eller andet.
• Om skadelidte har forladt arbejdsmarkedet og får førtidspension eller
  folkepension.

Indtægtsnedgangen skal være på mindst 15 %, for at der kan ydes erstatning.

Der kan f.eks. også ydes et midlertidigt erhvervsevnetab ved skift af erhverv, hvis der skal påbegyndes ny uddannelse for at klare sig på arbejdsmarkedet. I det tilfælde kontakt afdelingen for at få undersøgt dine muligheder.