Arbejdsskader

Kontakt FOA ved arbejdsskader

Er anmeldelsen af din arbejdsskade korrekt beskrevet?

Det kan have fatale konsekvenser hvis der mangler noget i beskrivelsen af arbejdsskade – eller behandlingen af den.

Prisen for eventuelle fejl eller upræcise anmeldelser kan være meget høj for de der kommer ud for en arbejdsskade, og alene derfor er det altid en god idé at kontakte FOA, så vi kan hjælpe dig med din arbejdsskadesag.

Måske strander din arbejdsskade også i forsikringsenheden uden at den behandles i Arbejdsskadestyrelsen.

Silkeborg kommune er selvforsikret og sender anmeldelsen til behandling i et advokatfirma.
Skanderborg kommune benytter et forsikringsselskab hvor skaderene anmeldes til.
Region Midtjylland er selvforsikret, men har egen forsikringsenhed.
De private arbejdsgivere benytter et forsikringsselskab.

Vi følger sammen med dig, din skades behandling i arbejdspladsens forsikringsselskab eller lignende, samt Arbejdsskadestyrelsen, og vejleder dig igennem forløbet. Med din accept har FOA mulighed for at foretage skriftlige/ mundtlige henvendelser på dine vegne.

I de forløb hvor der opstår uenighed mellem den arbejdsskadede og Arbejdsskadestyrelsen, så kan afdelingen være med til at vurderer det videre forløb, f.eks. om sagen skal behandles videre hos FOAs advokater.

FOA kan komme med gode råd for fastholdelse i arbejde, samt bistå i et samarbejde mellem Arbejdsskadestyrelsens fastholdelsescenter, dig og arbejdspladsen.

Vi opnår gode resultater for vores medlemmer, så benyt dig af dit medlemskab, og kontakt os hellere en gang for meget end en gang for lidt…


FOA Silkeborg-Skanderborg.