Din Arbejdsmiljø Repræsentant (AMR)


Din Arbejdsmiljø repræsentant (AMR).


Hvis du har spørgsmål om dit arbejdsmiljø, fysisk- eller psykiskarbejdsmiljø, kan du først og fremmest stille disse til din lokale AMR.
Hvis du ikke har en AMR eller det ikke løser problemet kan FOA Silkeborg - Skanderborg kontaktes.
FOA vil selvfølgelig altid hjælpe og bistå, hvis der er problemer, og vi vil også i det efterfølgende kunne yde hjælp og vejledning.

Udgangspunktet ved anmeldelse af en arbejdsskade, er at din leder er ansvarlig for at ulykken anmeldes. Du kan bede din AMR om at hjælpe dig med at ulykken beskrives så korrekt som muligt.  Det er vigtigt at få mange detaljer med i beskrivelsen, så andre også kan læse og forså hvordan ulykken konkret er sket, samt hvordan du opnåede en skade.