Hvad er en arbejdsskade?

Hvad er en arbejdsskade - de fire arbejdsskadebegreber.


En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket indenfor 5 dage. F.eks. hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger igennem kortere eller længere tid. Eksempelvis, hvis du udvikler eksem af at bruge latexhandsker.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser som skal være opfyldt. Her er 2 overordnede:
• Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
• Skaden skal være sket på grund af dit arbejde – eller de forhold som arbejdet foregår under.

Se evt. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside: www.aes.dk

Hvis du har mistanke om, at du har en skade, der passer ind i en af ovenstående kategorier, bør du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant. Det er din leder der er ansvarlig for anmeldelse af arbejdsulykker.