Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?


Alle arbejdsgivere skal forsikre deres medarbejdere mod følger af en arbejdsskade.

Arbejdsgiverne forsikrer deres medarbejdere ved at tegne en arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab.

Kommuner og regioner kan i stedet vælge at være selvforsikrende. Det betyder, at nogle kommuner virker som "forsikringsselskab". Mange kommuner har dog tegnet forsikring i et forsikringsselskab. Nogle kommuner har f.eks. et advokatselskab til at behandle af anmeldelserne, og der er så dette selskab der vurderer om sagen sendes videre til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring.
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der bestemmer om en skade eller en sygdom kan anerkendes efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Hvis skaden kan anerkendes, og der eventuelt skal udbetales erstatning, er det arbejdsgivers forsikring der udbetaler erstatningen.
Hvis du er usikker på hvordan det forholder sig med din arbejdsskade, så kontakt afdelingen der vil hjælpe dig.