Hvorfor anmelde?

 

Hvorfor anmelde?

Grupper inden for FOA's område er blandt de absolut hårdest ramte grupper hvad angår arbejdsskader. Det er derfor vigtigt af principielle, politiske og forebyg-gende årsager at anmelde alle hændelser, der kan være en arbejdsskade.
Der er forskellige former for ydelser, der kan komme på tale efter Arbejdsskade-forsikringsloven:

• Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler med mere.
• Godtgørelse for varigt mén.
• Erstatning for tab er erhvervsevne.
• Overgangsbeløb ved dødsfald.
• Erstatning for tab af forsørger.