Hvad kan FOA Silkeborg-Skanderborg gøre?


Hvad kan FOA Silkeborg-Skanderborg gøre?


FOA Silkeborg-Skanderborg kan blandt andet hjælpe i forhold til:

• Generel hjælp, rådgivning, vejledning og fortolkning.
• Hjælp til anmeldelsen og udfyldelse af skemaer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• Forklare procedurer, love og regler.
• Forklare, vurdere og fortolke skrivelser og afgørelser.
• Hjælpe til med at formulere breve m.v. til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
   og andre instanser.
• Henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik.
• Vurdere sager i forhold til civilt søgsmål og erstatningsansvarsloven.
• Vurdere muligheden for genoptagelse og anke af afsluttede sager.
• Informere om sociale forhold og muligheder.