Serviceassistentuddannelsen

Du afslutter uddannelsen som serviceassistent med speciale i hospitalsservice eller virksomhedsservice.

På specialet hospitalsserviceassistent lærer du at gøre rent, arbejde i et køkken, servere samt assistere plejepersonalet. Uddannelsen varer 2 år.

Hospitalsserviceassistenten udfører de funktioner på et hospital eller plejehjem, som har med rengøring af stuer og gange, skift af sengelinned, anretning og servering af mad og drikke at gøre. Men mange andre opgaver kan udføres, f.eks. transport af patienter mellem afdelinger, flytning af patienter fra senge til toilet og baderum osv. Hospitalsserviceassistenterne arbejder tæt sammen med det øvrige hospitalspersonale: læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Under uddannelsen lærer du en masse om omgang med alvorligt syge, om betydningen af ernæring og diæter i patient-plejen, om hygiejne og behandling af affald og alle de andre emner, som er vigtige, når man arbejder på et hospital eller et plejehjem.

Uddannelsens starter med trin 1, rengøringstekniker som varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 11 uger. Trin 2 som er serviceassistent med specialet hospitalsservice eller serviceassistent med specialet virksomhedsservice, varer 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 12 uger.

Du kan gennemføre uddannelsen til serviceassistent på 1 år, inkl. et suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet, hvis de har haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte speciale.

Skoleundervisningen er på 28 uger. Den samlede uddannelse gennemføres med 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Skolen foretager afklaring af elevens praktiske og teoretiske kvalifikationer, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsætninger og behov, idet eleverne skal opnå de fastsatte mål i uddannelsen.

Skolen kan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg dispensere fra betingelsen om 2 års relevant erhvervserfaring, som er nævnt oven for, hvis skolen ud fra en samlet vurdering og efter samråd med eleven og den eventuelle praktikvirksomhed vurderer, at eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet.

Vil du vide mere om uddannelsen kan du få mere information på hjemmesiden elevplan

Vil du vide mere om de konkrete uddannelsesmål og uddannelseskompetencer, så kan du få mere at vide her