Uddannelse til social- og sundhedsassistent (SSA)

Som SOSU assistent varetager du opgaver som tidlig opsporing af sygdom, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, omsorg og pleje. Du arbejder med særligt fokus på borgerens ressourcer. En social- og sundhedsassistent arbejder typisk på hospital, i psykiatrien, på plejecenter, i hjemmeplejen eller på bosteder for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Sådan bliver du social- og sundhedsassistent

SOSU: Mig og mit fag

Arbejdermuseet tilbyder undervisning til SOSU-elever på grundforløb 2, hvor du gennem dilemmabaseret arbejde koblet til fagets historiske udvikling får styrket din faglige identitet i mødet med fortidens og nutidens arbejdsmarked og -vilkår.

Spørg din lokale FOA-fagforening eller underviseren på din skole om forløbet kunne være interessant for dig og dine medstuderende.

Er du elev?

Som elev vil du sikkert støde på mange spørgsmål under din uddannelse. Det er ikke altid let at gennemskue, hvordan du er stillet. Uanset hvad, er det altid rart at tale med en, der kender reglerne. Du kan altid komme til FOA og få hjælp. Vi er der for at give dig en tryg hverdag og sikre dig de bedste uddannelses– og arbejdsforhold.

Bliv medlem af FOA

- og få en stærk partner i din elevtid og dit arbejdsliv

Andre hjemmesider om uddannelsen som social- og sundhedsassistent