Elevløn: Social- og sundhedsassistent

Som elev på social- og sundhedsassistent-uddannelsen afhænger din løn af, om du er elev (ordinært ansat) eller er voksenelev samt om du er ansat i en kommune eller region.

Lønnen kan variere på baggrund af alder samt hvor langt du er nået med din uddannelse.

Lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være på din konto sidste bankåbningsdag i måneden.

Satserne gælder pr. 1. april 2022, og alle beløb er opgjort som månedsløn før skat.

Løn til elever (ordinært ansatte)

Løn til voksenelever