Uddannelse til portør

Som portør er du et afgørende bindeled i en dynamisk hverdag på hospitalerne. Du er med til at skabe et sammenhængende forløb for patienten. At danne en hurtig relation til patienten er en af de vigtigste kvaliteter i arbejdet. Du varetager opgaver som transport og ledsagelse. Ligeledes mobilisering, forflytning og træning. Derfor skal du arbejde ud fra en stærk metodisk tilgang og faglig viden om patientens behandling, velfærdsteknologiske løsninger og kvalitetsarbejde.

Sådan bliver du portør

Bliv medlem af FOA

- og få en stærk partner i din elevtid og dit arbejdsliv

Andre hjemmesider om uddannelsen som portør